Dzienne archiwum: 21 maja 2020

Zgodnie z wytycznymi MEN, od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą zajęć, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o zajęcia w szkole.

Wniosek należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

WNIOSEK

PROCEDURA

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie informuje:

  1. W dniach 26 maja – 28 maja 2020 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych .

2.Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.

  1. Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu, do skrzynki stojącej przed wejściem do placówki bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

4.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 58-678-30-66.

                                                                                              Iwona Nowicka

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki