Miesięczne archiwum: sierpień 2022

  • Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przedszkolnych odbędzie się w dniu 1 września b. r., o godz. 12.00 na terenie szkolnej hali sportowej [ – informacje w Harmonogramie rozpoczęcia roku].
  • Po rozpoczęciu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców z udziałem Dyrektora szkoły i Pań wychowawczyń. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. takie sprawy, jak:

– dostęp Rodziców do e-dziennika Librus i do elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka (iPrzedszkole);

– zasady odpłatności za wyżywienie i za pobyt dziecka powyżej „ustawowych” 5 godzin;

– ogólne zasady funkcjonowania grup przedszkolnych [przyprowadzanie, odbiór dzieci, realizacja podstawy programowej, wyposażenie dzieci przedszkolnych];

 

  • W przypadku potrzeby skorzystania z opieki przedszkolnej w dniu 1 września – proszę informację o takiej potrzebie wysłać mailem na adres: sekretariat@sp2reda.pl do środy 31 sierpnia, do godz. 14.00. W informacji proszę podać przewidywane godziny pobytu dziecka.

– Szkoła zapewni dyżur w godzinach 7.00 – 17.00.

 

 

Iwona Nowicka

Dyrektor Szkoły

– Rozpoczęcia dla klas I – VIII odbędą się na PATIO.

– Dzieci i rodziców z grup przedszkolnych zapraszamy na dużą halę.

– W razie pogorszenia pogody (przy deszczu), wszystkie inauguracje odbędą się na hali sportowej.

 

l. p. godzina klasy miejsce Dodatkowe uwagi
1. 9.00 IV, V, VI PATIO

[lub hala sportowa]

 

Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
2. 9.45 VII, VIII Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
3. 10.30 II, III  Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
4. 11.00 I PATIO

[lub hala sportowa]

 Przydział uczniów do klas; spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
5. 12.00 0

(grupy

przedszkolne)

Hala sportowa Przydział dzieci do grup;

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

i wychowawczyniami – informacje dotyczące zasad funkcjonowania grup przedszkolnych;

 

  • Rodzice dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów klas I i nowych uczniów z innych klas otrzymają od wychowawców kody dostępu i instrukcję do zalogowania do dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu wydawane będą za osobistym pokwitowaniem rodzica – prosimy o przyniesienie długopisu.
  • ZAPISY DO ŚWIETLICY:  zapisy uczniów do świetlicy szkolnej będą prowadzone w dniu 1 września w świetlicy. Rodziców uczniów klas I-III prosimy o zgłaszanie dzieci do świetlicy po kolejnych inauguracjach roku dla danych klas. DRUKI ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY można pobrać ze strony szkoły i wypełnić wcześniej. Będą również dostępne na miejscu.
  • OBIADY DLA UCZNIÓW SP: koszt pojedynczego obiadu – 7,59 zł.; koszt obiadu w abonamencie – 3,59 zł. (4,00 – dofinansowanie z UM); obiady dla SP będą wydawane od                  5 września; informację o zasadach zamówienia i opłacania posiłków oraz formularze zgłoszenia będą dostępne w pokoju kadr oraz na stronie www szkoły.
  • STAWKA ŻYWIENIOWA DZIECKA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ: 12,80 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki