Dzienne archiwum: 6 maja 2024

Egzamin w terminie głównym

język polski  – 14 maja 2024 r. (wtorek ) godz. 9.00
matematyka – 15 maja 2024 ( środa ) godz. 9.00
języka angielski – 16 maja 2024 ( czwartek) godz. 9.00

Egzamin w terminie dodatkowym

język polski  – 10 czerwca 2024 r. (poniedziałek ) godz. 9.00
matematyka – 11 czerwca 2024 ( wtorek ) godz. 9.00
języka angielski – 12 czerwca 2024( środa) godz. 9.00
Termin dodatkowy egzaminu przewidziany jest dla ucznia, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym, który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych), któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Czytaj dalej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki