EGZAMIN 8-KLASISTY. DORADZTWO ZAW.

W dniu 12.06.2021 roku od godziny 10:00 – 13.00 I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi organizuje stacjonarny dzień otwarty szkoły.Serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych wraz z rodzicami do odwiedzin w naszej szkole.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego uczniowie klas ósmych, po raz pierwszy w swoim życiu, przystąpili do ważnego egzaminu. W tym trudnym czasie pandemii musieli wykazać się hartem ducha i uczyć się w domach przed monitorami. Nauczyciele zrobili wszystko, aby przygotować uczniów do tych egzaminów. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczna.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do
informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym
2020/2021
przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
– arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia
rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki