INFORMACJE DLA RODZICÓW

(orientacyjny układ godzin: 17.00-18.30, 18.00-19.30)

5.11.2019. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych;

                       zagrożenia;
10.12.2019. – zebrania ogólne; informacja o zagrożeniach; propozycje

                       ocen na koniec semestru;
* Do 3.02.2020. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 07.02.2020. – zakończenie I semestru
*  II semestr – od 10.02.2020 r. do 26.06.2020 r.
11. 02.2020. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;
31.03.2020. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – obowiązkowe

                       zebrania przed egz.
19.05.2020. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania;

                   informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;


        *Do 15.06.2020 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku
*18.06.2020 r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach

będą podawane przez wychowawców klas.

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (pi.)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (pon., wt.)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018r. (środa)
 • Wielkanoc – 12.-13. kwietnia
 • Święto Pracy – 1 maja (piątek)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (niedz.)
 • Boże Ciało – 11 czerwca (czw.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2019. (DEN), 2-3.01.2020., 21-22-23.04.2020. (egz. kl. VIII), 12.06. (piątek po Bożym Ciele)
 • Dzień Jubileuszu 55-lecia Szkoły (29 listopada 2019)

–  * W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

02.09.2019r. – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego
11.10.2019r. – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (piątek) /

ślubowanie klas IV
01.11.2019r. –  Wszystkich Świętych (piątek)
11.11.2019r. – Narodowe  Święto Niepodległości (poniedz.)

29 listopada 2019. – Jubileusz 55-lecia Szkoły

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem dnia 8 kwietnia akcji strajkowej nauczycieli, nie ma możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dotyczy to wszystkich klas.

Jednocześnie informuję, że zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom młodszym jest również bardzo utrudnione. Proszę wziąć pod uwagę te okoliczności, podejmując decyzję o wysłaniu dziecka do szkoły.

Obiady będą wydawane w zwykłych godzinach. Chęć rezygnacji z obiadu proszę zgłaszać w zwykłym trybie na „obiadowy” adres mailowy.

Wszelkie informacje bieżące będą zamieszczane na stronie www szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

                                                                Z poważaniem,

                                                                                             Iwona Nowicka, Dyrektor SP 2.

Zarząd oddziału ZNP w Redzie poinformował dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się strajk pracowników placówki. Strajk ma mieć charakter wielodniowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie poinformowany w odrębnym komunikacie.

W związku z powyższym, pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć, ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą. Dyrektor oraz pracownicy nie podejmujący strajku w tych dniach zobowiązują się do prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy.

W związku z radą szkoleniową, w piątek 7 grudnia lekcje odbędą się według planu B – w trybie skróconym.
Prosimy sprawdzić dokładnie godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
Świetlica w obu szkołach pracuje w zwykłych godzinach.

Godziny zajęć SKS w piątek 7 grudnia – siatkówka 12.30-13.30, koszykówka 13.30-14.30

W najbliższym tygodniu w naszej szkole odbędą się spotkania informacyjne i warsztatowe w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania  Cyberprzemocy. Na 19 listopada (poniedziałek) została zaplanowana rada szkoleniowa dla nauczycieli, w środę, 21.11. zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V-VIII, a w czwartek, 22 listopada – spotkanie dla rodziców, o godz. 17.00 w dużej sali gimnastycznej.

Czytaj dalej

PIĄTEK, 09.11. – szkolny DZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ

 1. W piątek obowiązuje strój galowy z elementami symboli i barw narodowych. Klasy powinny przygotować kotyliony w barwach biało-czerwonych.
 2. Na 5 lekcji – godz. 10.50 – odbędą się uroczyste apele:

– klasy w SP 4 – na łączniku SP 4;

– klasy w SP 2 – na dużej sali gimnastycznej;

 1. O godz. 11.11. uroczyście odśpiewamy 4 zwrotki hymnu polskiego w ramach projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej i Rady Dzieci i Młodzieży – Dzień dla Niepodległej – Rekord dla Niepodległej.
 2. Również w piątek 9.11., o godz. 17.00, na naszej dużej sali gimnastycznej odbędzie się uroczysta Wieczornica dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości (ok. 1,5-2 godz.).

– obowiązkowa obecność uczniów klas V, VI, VII, VIII;

 – na Wieczornicę serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców oraz uczniów innych klas.

 1. W czwartek, 15 listopada, odbędą się apele podsumowujące ostatnie wydarzenia; podczas apeli zostaną wręczone nagrody za konkursy związane z 100. rocznicą odzyskania niepodległości.

05./06. września – Zebrania ogólne 

24 października 2018r. – informacje bieżące;
21 listopada 2018r. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych;

19 grudnia 2018r. – zebrania ogólne; informacja o zagrożeniach; propozycje ocen na koniec semestru;
* Do 21 stycznia 2019r. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 18 stycznia 2019r. – zakończenie I semestru
*  II semestr – od 21.01.2019r. do 21.06.2019r.
30 stycznia 2019r. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;
03 kwietnia 2019r. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – obowiązkowe

zebrania przed egzaminami
15 maja 2019r. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania; informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;
        *Do 11.06.2019r. – termin wystawienia ocen na koniec roku
*13.06.2019r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach będą podawane przez wychowawców klas.

03.09.2018r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
15.10.2018r. – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (poniedziałek), ślubowanie

IV; – ślubowanie kl. I

01.11.2018r. –  Wszystkich Świętych (czwartek) / 02.11.2018. (piątek) – dzień dyrektorski

09.11.2018r. – Szkolna Wieczornica z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości
11.11.2018r. – Narodowe  Święto Niepodległości (niedziela)

14.12.2018r. – Świąteczny Koncert Charytatywny

24.12.2018r.-31.12.2018r. –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2019r. – Nowy Rok (wtorek)
18.01.2019r. – zakończenie I semestru
11.02. – 24.02.2019r. –  Ferie zimowe

15,16,17.04.2019r. – egzaminy klas VIII
18.04. – 23.04.2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc – 21-22.04.)

29.04. – 03.05.2019r. – przerwa majowa

25.05.2019r. – IV Piknik Rodzinny

20.06.2019r. – Boże Ciało (dzień wolny)
21.06.2019r. – Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (czw.),
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (wt., śr.),
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019r. (wt.),
 • Wielkanoc – 21.-22. kwietnia
 • Święto Pracy – 1 maja (śr.) ,
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (pi.)
 • Boże Ciało – 20 czerwca (czw.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 11. 2018. (piątek) /
 • 15, 16, 17 kwietnia – egzaminy klas VIII (pon., wt., śr.)
 • 29, 30.04. (pon., wt.) /
 • 05. (czw.) – Święto Flagi

*W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

DODATKOWY DZIEŃ WOLNY OD PRACY – 12 LISTOPADA 2018 r.  (Uchwalony decyzją Sejmu RP)

We wtorek, 5 czerwca, o godz. 18.00, w auli Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Łąkowa), odbędzie się szkolenie na temat CYBERPRZEMOCY,

skierowane do rodziców uczniów redzkich szkół.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu.

Szanowni Rodzice,

Pragnę Państwa poinformować, iż w związku z planowaną od lipca b. r. rozbudową naszej szkoły, w r. szk. 2018/2019 będziemy pracować w zmienionych warunkach organizacyjnych. Wobec rozbiórki głównego budynku szkoły, część uczniów będzie realizowała zajęcia dydaktyczne na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Łąkowej w Redzie, oczywiście z naszymi nauczycielami.

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki