INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zgodnie z wytycznymi MEN, od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą zajęć, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o zajęcia w szkole.

Wniosek należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

WNIOSEK

PROCEDURA

Zgodnie z wytycznymi MEN, od środy 20 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą opieki, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o opiekę w szkole wraz z  oświadczeniem o braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w związku z powrotem do pracy.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

PROCEDURA_FUNKCJONOWANIA_GRUP_PRZEDSZKOLNYCH_COVID_19

OŚWIADCZENIE_O_PRACY

WNIOSEK_O_OPIEKĘ_PRZEDSZKOLNĄ

Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka

Drodzy Rodzice

znajdujemy się obecnie w sytuacji, kiedy wirus COVID-19 zmusił nasz kraj oraz inne społeczności świata do przeorganizowania życia społecznego, zawodowego i prywatnego. Wszyscy stoimy w obliczu nowych zmian w edukacji, które wymuszają na nas, dostosowanie się do aktualnej sytuacji. Wiem, że nauczyciele z naszej szkoły wykorzystuje multimedia do kontaktu ze swoimi uczniami stosując różne formy zdalnej komunikacji.

Czytaj dalej

Szanowni Rodzice
W przypadku utraty loginu lub hasła do dziennika elektronicznego  proszę w pierwszej kolejności  o kontakt z wychowawcą klasy lub drogą e-mailową: sekretariat@sp2reda.pl
W treści proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz wskazać czy dane do logowania są dla rodzica czy dla ucznia.
Iwona Nowicka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Wobec pojawiających się sygnałów, że nie wszystkie dzieci zabrały do domu swoje podręczniki / ćwiczenia, informujemy, że będzie możliwość zabrania książek ze szkoły dziś i jutro (czwartek i piątek 19-20 marca) w godzinach 13.00 – 15.30. Osoby przychodzące w tym celu do szkoły (dorosłe, nie dzieci!) będą wpuszczane pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Wszelkie trudności techniczne (jak utrata konta w Librusie, kłopoty z odbiorem lub przesyłaniem  materiałów) należy zgłaszać do wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów lub do dyrekcji.

W związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem korona wirusem oraz prawdopodobnym znacznym przedłużeniem czasu zawieszenia normalnych zajęć dydaktycznych, w bieżącym tygodniu, zgodnie z sugestiami z MEN, szkoła stopniowo uruchamia zdalne nauczanie dzieci.

Wobec powyższego, uczniowie  mają obowiązek codziennie samodzielnie lub z pomocą rodziców logować się na swoje konto w Librusie Synergia, pobierać wysyłane przez nauczycieli materiały edukacyjne i wykonywać otrzymywane instrukcje i zadania.

W związku z sytuacją zagrożenia zachorowaniami na koronawirusa (SARS-COV-2) oraz na inne wiruso-pochodne choroby (jak grypa), przypominam o konieczności przestrzegania następujących zasad:

 • Dzieci chore, przeziębione, kaszlące, z podwyższoną temperaturą, bólem głowy czy brzucha, nie powinny być wysyłane do szkoły.
 • Należy przypominać dzieciom o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, jak:

– częste mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła (koniecznie po każdym korzystaniu z toalety!);

– nieużywanie wspólnie z koleżankami/ kolegami butelek z wodą, bidonów, termosów, itp.;

– unikanie dotykania i podawania jedzenia (kanapek, batonów, owoców, itp.) niemytymi rękami;

– ochrona / zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania;

– zachowanie dystansu w kontaktach z osobami przeziębionymi, chorymi;

 • Należy zadbać o to, by dzieci miały własne chusteczki higieniczne w szkole.

 

                                                                                                                 Iwona Nowicka,

                                                                                                                  Dyrektor Szkoły.

 

Przydatne linki:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-37-warszawa-1-marca-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/

https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2905-koronawirus-sars-cov-2-i-choroba-covid-19-co-musisz-wiedziec

Prosimy aby dzieci zabierały ze sobą do szkoły wodę lub sok, ponieważ poidełka są nieczynne.

W związku z występującymi w kolejnych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa (SARS-COV-2), a także wobec rosnącej liczby zachorowań na „naszą”, rodzimą grypę sezonową, opierając się na rekomendacjach Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, zwracam się z prośbą o przestrzeganie następujących zasad dotyczących występujących lub potencjalnych zachorowań na grypę i inne choroby wiruso-pochodne:

Czytaj dalej

W dniach 02-04 marca (poniedziałek – wtorek – środa) lekcje w szkole będą się odbywały według zmienionego planu w związku z rekolekcjami wielkopostnymi.

PLAN REKOLEKCJI DLA UCZNIÓW KLAS 0 – VIII  W PARAFII ŚW. ANTONIEGO:

godz. 8.00 – spotkanie rekolekcyjne dla klas VII-VIII

godz. 9.45 – spotkanie rekolekcyjne dla klas III – IV

godz. 11.00 – spotkanie rekolekcyjne dla klas 0-I-II

godz. 12.40 – spotkanie rekolekcyjne dla klas V – VI

Czytaj dalej

(orientacyjny układ godzin: 17.00-18.30, 18.00-19.30)

5.11.2019. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych;

                       zagrożenia;
10.12.2019. – zebrania ogólne; informacja o zagrożeniach; propozycje

                       ocen na koniec semestru;
* Do 3.02.2020. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 07.02.2020. – zakończenie I semestru
*  II semestr – od 10.02.2020 r. do 26.06.2020 r.
11. 02.2020. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;
31.03.2020. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – obowiązkowe

                       zebrania przed egz.
19.05.2020. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania;

                   informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;


        *Do 15.06.2020 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku
*18.06.2020 r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach

będą podawane przez wychowawców klas.

  Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (pi.)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (pon., wt.)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018r. (środa)
 • Wielkanoc – 12.-13. kwietnia
 • Święto Pracy – 1 maja (piątek)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (niedz.)
 • Boże Ciało – 11 czerwca (czw.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 14.10.2019. (DEN), 2-3.01.2020., 21-22-23.04.2020. (egz. kl. VIII), 12.06. (piątek po Bożym Ciele)
 • Dzień Jubileuszu 55-lecia Szkoły (29 listopada 2019)

–  * W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

02.09.2019r. – Miejska Inauguracja Roku Szkolnego
11.10.2019r. – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (piątek) /

ślubowanie klas IV
01.11.2019r. –  Wszystkich Świętych (piątek)
11.11.2019r. – Narodowe  Święto Niepodległości (poniedz.)

29 listopada 2019. – Jubileusz 55-lecia Szkoły

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem dnia 8 kwietnia akcji strajkowej nauczycieli, nie ma możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych. Dotyczy to wszystkich klas.

Jednocześnie informuję, że zapewnienie opieki świetlicowej dzieciom młodszym jest również bardzo utrudnione. Proszę wziąć pod uwagę te okoliczności, podejmując decyzję o wysłaniu dziecka do szkoły.

Obiady będą wydawane w zwykłych godzinach. Chęć rezygnacji z obiadu proszę zgłaszać w zwykłym trybie na „obiadowy” adres mailowy.

Wszelkie informacje bieżące będą zamieszczane na stronie www szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

                                                                Z poważaniem,

                                                                                             Iwona Nowicka, Dyrektor SP 2.

Zarząd oddziału ZNP w Redzie poinformował dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. może rozpocząć się strajk pracowników placówki. Strajk ma mieć charakter wielodniowy, a o jego zakończeniu lub zawieszeniu dyrektor zostanie poinformowany w odrębnym komunikacie.

W związku z powyższym, pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć, ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą. Dyrektor oraz pracownicy nie podejmujący strajku w tych dniach zobowiązują się do prowadzenia zajęć opiekuńczych w świetlicy.

W związku z radą szkoleniową, w piątek 7 grudnia lekcje odbędą się według planu B – w trybie skróconym.
Prosimy sprawdzić dokładnie godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
Świetlica w obu szkołach pracuje w zwykłych godzinach.

Godziny zajęć SKS w piątek 7 grudnia – siatkówka 12.30-13.30, koszykówka 13.30-14.30

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki