INFORMACJE DLA RODZICÓW

 • 12-13.09.2023. – Zebrania ogólne /   

14.09. – spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

 • 17-18.10.2023 – konsultacje + obowiązkowe zebrania dla rodziców klas VIII
 • 21-22.11.2023. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych; zagrożenia
 • 19-20.12.2022. – indywidualne; informacja o zagrożeniach; propozycje ocen na koniec semestru;
  * Do 16.01.2024. – termin wystawienia ocen za I semestr;
  * 19.01.2024. – zakończenie I semestru

          *  II semestr – od 22.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

 • 23,24.01.2024. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;

25.01. – Rada Rodziców

 • 12,13.03.2024 – konsultacje
 • 16,17.04.2024. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – zebrania przed egzaminami;

 18.04. Rada Rodziców

 • 07-08.05.2024. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania; informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;

*Do 10.06.2024 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku

*13.06.2024 r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

18.06.2024 (wtorek) – Rada Rodziców

 

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach będą podawane przez wychowawców klas.

  Dni ustawowo wolne od pracy

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (środa)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada (sobota)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (poniedziałek – wtorek)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2024 r. (poniedziałek.); Trzech Króli – 6 stycznia (sobota)
 • Wielkanoc – 31.03.2024-01.04.2024
 • Święto Pracy – 1 maja (środa.) * Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (piątek)
 • Boże Ciało – 30 maja (czw.)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 22.12.2023 (piątek);
 • 29,30.04.2024 (pon.,wt.), 05.2023. (środa.);
 • 14,15,16.05.2024. (egz. kl. VIII),
 • 31.05. (piątek po Bożym Ciele)

– W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.31.

04.09.2023 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego

* 12.10. (czwartek) – ślubowanie klas I    
13.10.2023 r. – Uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej (piątek) – ślubowanie klas IV

01.11.2023 r. –  Wszystkich Świętych (środa)
10.11.2023 r. – Uroczyste pele z okazji Narodowego  Święta Niepodległości (piątek)

* grudzień – egzamin próbny klas VIII

23.12.2023 r.-31.12.2023 r. –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2023 r. – Nowy Rok (poniedziałek)

19.01.2024 r. – zakończenie I semestru
29.01. – 09.02.2024 r. –  Ferie zimowe

* marzec / rekolekcje – egzamin próbny klas VIII
28.03. – 02.04.2024 r. – Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc – 31.03-01.04.)

26.04.2024 r. (piątek) – Uroczyste apele z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

14,15,16.05.2024.EGZAMINY KLAS VIII

25.05. (sobota) – VI Piknik Rodzinny
21.06.2024 r. – Zakończenie roku szkolnego 2023/20234

06-07.09.2022. – Zebrania ogólne  /    13.09. – spotkanie dyrektora z Radą Rodziców

18-19.10.2022 – konsultacje + obowiązkowe zebrania dla rodziców klas VIII  
22-23.11.2022. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych; zagrożenia;

13-14.12.2022. – indywidualne; informacja o zagrożeniach; propozycje ocen na koniec semestru;

* Do 11.01.2023. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 13.01.2023. – zakończenie I semestru

*  II semestr – od 30.01.2023 r. do 23.06.2023 r.

07-08.02.2023. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;

09.02. – Rada Rodziców

14-15.03.2023 – konsultacje
18-19.04.2023. – konsultacje, sprawy bieżące klas; klasy VIII – zebrania przed egzaminami;

19.04. Rada Rodziców

16-17.05.2023. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania; informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;

*Do 12.06.2023 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku

13.06. – Rada Rodziców
*15.06.2023 r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach będą podawane przez wychowawców klas.

31.10.2022 r. (pon.),

02.05.2023. (wt.), 4-5.05.2023. (czw., piątek);

23-24-25.05.2023. (egz. kl. VIII),

17.06. (piątek po Bożym Ciele)

– W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

Wszystkich Świętych – 1 listopada (wt..)

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada (pi.)

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (niedz., pon.)

Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r. (niedz.); Trzech Króli – 6 stycznia (piątek)

Wielkanoc – 9.-10. kwietnia

Święto Pracy – 1 maja (poniedz.)

Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (środa.)

Boże Ciało – 8 czerwca (czw.)

01.09.2022 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego
14.10.2022 r. – Uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej (piątek)

ślubowanie klas I,     – ślubowanie klas IV

01.11.2022 r. –  Wszystkich Świętych (wtorek)
11.11.2022 r. – Narodowe  Święto Niepodległości (piątek)

* grudzień – egzamin próbny klas VIII

23.12.2022 r.-31.12.2022 r. –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2023 r. – Nowy Rok (niedziela)

13.01.2022 r. – zakończenie I semestru
16.01. – 27.01.2023 r. –  Ferie zimowe

* marzec / rekolekcje – egzamin próbny klas VIII
6.04. – 11.04.2023 r. – Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc – 9-10.04.)

03.05.2023 r. (środa) – Święto Konstytucji 3 Maja

23-24-25.05.2023.EGZAMINY KLAS VIII

27.05.2023.  – V Piknik Rodzinny
23.06.2023 r. – Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

– Rozpoczęcia dla klas I – VIII odbędą się na PATIO.

– Dzieci i rodziców z grup przedszkolnych zapraszamy na dużą halę.

– W razie pogorszenia pogody (przy deszczu), wszystkie inauguracje odbędą się na hali sportowej.

 

l. p. godzina klasy miejsce Dodatkowe uwagi
1. 9.00 IV, V, VI PATIO

[lub hala sportowa]

 

Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
2. 9.45 VII, VIII Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
3. 10.30 II, III  Po wspólnej inauguracji – spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
4. 11.00 I PATIO

[lub hala sportowa]

 Przydział uczniów do klas; spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach
5. 12.00 0

(grupy

przedszkolne)

Hala sportowa Przydział dzieci do grup;

Spotkanie z Dyrektorem Szkoły

i wychowawczyniami – informacje dotyczące zasad funkcjonowania grup przedszkolnych;

 

 • Rodzice dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniów klas I i nowych uczniów z innych klas otrzymają od wychowawców kody dostępu i instrukcję do zalogowania do dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu wydawane będą za osobistym pokwitowaniem rodzica – prosimy o przyniesienie długopisu.
 • ZAPISY DO ŚWIETLICY:  zapisy uczniów do świetlicy szkolnej będą prowadzone w dniu 1 września w świetlicy. Rodziców uczniów klas I-III prosimy o zgłaszanie dzieci do świetlicy po kolejnych inauguracjach roku dla danych klas. DRUKI ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY można pobrać ze strony szkoły i wypełnić wcześniej. Będą również dostępne na miejscu.
 • OBIADY DLA UCZNIÓW SP: koszt pojedynczego obiadu – 7,59 zł.; koszt obiadu w abonamencie – 3,59 zł. (4,00 – dofinansowanie z UM); obiady dla SP będą wydawane od                  5 września; informację o zasadach zamówienia i opłacania posiłków oraz formularze zgłoszenia będą dostępne w pokoju kadr oraz na stronie www szkoły.
 • STAWKA ŻYWIENIOWA DZIECKA W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ: 12,80 zł.

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Poniżej zamieszczona zostaje Procedura funkcjonowania Szkoły w czasie trwania epidemii COVID-19.

Proszę wszystkich do zapoznania się z jej zapisami. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i o zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, zobowiązuję wszystkich uczestników Społeczności Szkolnej SP 2 w Redzie do respektowania i stosowania się do określonych w Procedurze zasad.

Z poważaniem,

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły

 

PROCEDURY_COVID_19_Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2

PROCEDURY_COVID_19_OŚWIADCZENIE_RODZICA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Po wakacjach wszyscy cieszymy się z powrotu do szkoły, mamy jednak świadomość, że wracamy w dość szczególnych warunkach, że stan zagrożenia epidemicznego nie minął, wobec czego będziemy funkcjonować w specjalnym reżimie organizacyjno-sanitarnym.

Bazując na wytycznych MEN, GIS i MZ, wprowadzamy w szkole rozwiązania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły poruszania się i przebywania w różnych miejscach w szkole. Oto niektóre z planowanych rozwiązań:

Uczniowie będą wchodzili do szkoły trzema wejściami:

– głównym wejściem (klasy I-III i IV – VI mające szatnię w boksach szatniowych),

– wejściem od parkingu (klasy VII – VIII i VI b – mające szafki w nowej szatni),

– wejściem na nową halę od boiska (klasy zaczynające dzień od wf-u).

Klasy młodsze (I-III) będą spędzały przerwy naprzemiennie na korytarzu (na boisku) lub w klasie pod opieką nauczyciela. Klasy IV-VIII większość lekcji w danym dniu będą odbywały w jednym gabinecie, bez konieczności przechodzenia z klasy do klasy.

Czytaj dalej

W dniu rozpoczęcia roku będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej. Stanowiska do przyjmowania zgłoszeń będą w holu na wprost wejścia głównego do szkoły.

Rodziców uczniów klas I-III prosimy o zgłaszanie dzieci do świetlicy po kolejnych inauguracjach roku dla danych klas. DRUKI ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY można pobrać ze strony szkoły i wypełnić wcześniej. Będą również dostępne na miejscu. W kolejce obowiązuje dystans i osłona ust i nosa. Wskazany własny długopis.

Z uwagi na trwającą sytuację zagrożenia epidemicznego, bezwzględne pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy będą miały dzieci rodziców pracujących, szczególnie w miejscach i zawodach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożenia pandemią COVID-19.

KARTA ZGŁOSZENIA_świetlica

 1. W PIÓRNIKU:
 • Kredki ołówkowe
 • 2 ołówki
 • Nożyczki
 • Klej w sztyfcie
 • Gumka do mazania
 • Temperówka ze zbiorniczkiem
 • Linijka
 • Zielony długopis

Czytaj dalej

Zgodnie z wytycznymi MEN, od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą zajęć, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o zajęcia w szkole.

Wniosek należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

WNIOSEK

PROCEDURA

Zgodnie z wytycznymi MEN, od środy 20 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą opieki, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o opiekę w szkole wraz z  oświadczeniem o braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w związku z powrotem do pracy.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

PROCEDURA_FUNKCJONOWANIA_GRUP_PRZEDSZKOLNYCH_COVID_19

OŚWIADCZENIE_O_PRACY

WNIOSEK_O_OPIEKĘ_PRZEDSZKOLNĄ

Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki