INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice uczniów klas I – III,

W związku z planowanym powrotem najmłodszych klas do nauczania stacjonarnego od 18 stycznia b. r., informuję niniejszym, iż:

 • Lekcje będą odbywały się według stałego planu i według zasad, które obowiązywały przed zawieszeniem zajęć.
 • Realizowane będą wszystkie planowe zajęcia dodatkowe, w tym terapie, rewalidacje, gimnastyka korekcyjna, zajęcia indywidualne.
 • Obowiązują wszystkie dotychczasowe zasady związane z pandemią COVID-19, zawarte w procedurach z początku roku szkolnego, w tym przede wszystkim:

Czytaj dalej

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły,

Poniżej zamieszczona zostaje Procedura funkcjonowania Szkoły w czasie trwania epidemii COVID-19.

Proszę wszystkich do zapoznania się z jej zapisami. W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i o zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego, zobowiązuję wszystkich uczestników Społeczności Szkolnej SP 2 w Redzie do respektowania i stosowania się do określonych w Procedurze zasad.

Z poważaniem,

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły

 

PROCEDURY_COVID_19_Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2

PROCEDURY_COVID_19_OŚWIADCZENIE_RODZICA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2.11.2020.
 • 4-5.01.2021.     * 05.03.2021.  /   29.04.2021. 
 • 30.04.2021.
 • 25-26-27.05.2021. (egz. kl. VIII),
 • 04.06. (piątek po Bożym Ciele)

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica pracuje w godz. 7.00 – 17.00.

Dni ustawowo wolne od pracy

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada (niedz.)
 • 11.2020 r. – Narodowe Święto Niepodległości (środa)
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia (piątek, sob.)
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r. (piątek)
 • Wielkanoc – 4-5 kwietnia
 • Święto Pracy – 1 maja (sob.)
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja (poniedz..)
 • Boże Ciało – 3 czerwca (czw.)

 

Terminy spotkań z rodzicami:

8 – 9. 09.2020. – Zebrania ogólne           
17-18.11.2020. – konsultacje; informacja o wynikach śródokresowych,   sprawy bieżące klas

15-16.12.2020. – zebrania ogólne; informacja o zagrożeniach; propozycje ocen na koniec semestru;

* Do 18.01.2021. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 22.01.2021. – zakończenie I semestru
*  II semestr – od 25.01.2021 r. do 25.06.2021 r.

* Do 29.01.2021. – termin wystawienia ocen za I semestr;
* 29.01.2021. – zakończenie I semestru  /  * 03.02. – Rada klasyfikacyjna
*  II semestr – od 01.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

26-27.01.2021. – zebrania ogólne; podsumowanie I semestru;
20-21.04.2021. – konsultacje, sprawy bieżące klas;

18-19.05.2021. – zebrania ogólne; wyniki nauczania i wychowania;

 informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcowych;

– kl. VIII – informacje nt. egzaminu


*Do 15.06.2021 r. – termin wystawienia ocen na koniec roku

*17.06.2021 r. (czwartek) – Rada klasyfikacyjna

Dokładne informacje o godzinach spotkań i gabinetach będą podawane przez wychowawców klas.

01.09.2020 r. – Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
14.10.2020 r. – Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej / – ślubowanie klas IV/

                         – ślubowanie klas I
11.11.2020 r. – Narodowe  Święto Niepodległości (środa)

23.12.-31.12.2020 r. –  Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2021 r. – Nowy Rok (piątek)

* styczeń – egzamin próbny klas VIII

22.01.2021 r. – zakończenie I semestru

01.02. – 14.02.2021 r. –  Ferie zimowe

04.01. – 17.01.2021 r. – Ferie zimowe

* marzec / rekolekcje  – egzamin próbny klas VIII
01.04. – 06.04.2021 r. – Wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc – 4-5.04.)

01.05.2021 r. (sobota) – Święto Pracy /

03.05. – Święto Konstytucji 3 Maja   (poniedz.)

25-26-27.05.2021.EGZAMINY KLAS VIII

29.05.2021. – V Piknik Rodzinny (sobota)
25.06.2021r. – Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

 

 

Zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 8-9 września 2020 r.
Prosimy o zachowanie niezbędnych środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu) dla bezpieczeństwa nas wszystkich.
Szczegółowy grafik w załączniku.

Zebrania w klasach 0-VIII

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Po wakacjach wszyscy cieszymy się z powrotu do szkoły, mamy jednak świadomość, że wracamy w dość szczególnych warunkach, że stan zagrożenia epidemicznego nie minął, wobec czego będziemy funkcjonować w specjalnym reżimie organizacyjno-sanitarnym.

Bazując na wytycznych MEN, GIS i MZ, wprowadzamy w szkole rozwiązania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły poruszania się i przebywania w różnych miejscach w szkole. Oto niektóre z planowanych rozwiązań:

Uczniowie będą wchodzili do szkoły trzema wejściami:

– głównym wejściem (klasy I-III i IV – VI mające szatnię w boksach szatniowych),

– wejściem od parkingu (klasy VII – VIII i VI b – mające szafki w nowej szatni),

– wejściem na nową halę od boiska (klasy zaczynające dzień od wf-u).

Klasy młodsze (I-III) będą spędzały przerwy naprzemiennie na korytarzu (na boisku) lub w klasie pod opieką nauczyciela. Klasy IV-VIII większość lekcji w danym dniu będą odbywały w jednym gabinecie, bez konieczności przechodzenia z klasy do klasy.

Czytaj dalej

Od 2 września będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt posiłku abonamentowego (czyli ze zniżką 1,50 zł) to 6,02 zł.

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od września b. r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie do dnia 04.09.2020r. oraz o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 07.09.2020r.

Wzór oświadczenia oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

 1. Harmonogram dni, w których wydawane będą obiady do końca roku kalendarzowego:
Miesiąc Okres Ilość dni Kwota przy abonamencie

5- dniowym

Wrzesień 03.09.20 – 30.09.20 20 20 x 6,02 zł = 120,40 zł
Październik 01.10.20 – 30.10.20 22 22 x 6,02 zł = 132,44 zł
Listopad 02.11.20 – 30.11.20 19 19 x 6,02 zł = 114,38 zł
Grudzień 01.12.20 – 22.12.20 16 16 x 6,02  zł =   96,32 zł

 

Opłaty w wysokości 6,02 zł za każdy posiłek należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie
z posiłków (w przypadku dokonywania wpłaty w sposób inny niż przelew elektroniczny z konta osobistego należy dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub drogą mailową w obowiązującym terminie).

Czytaj dalej

W dniu rozpoczęcia roku będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do świetlicy szkolnej. Stanowiska do przyjmowania zgłoszeń będą w holu na wprost wejścia głównego do szkoły.

Rodziców uczniów klas I-III prosimy o zgłaszanie dzieci do świetlicy po kolejnych inauguracjach roku dla danych klas. DRUKI ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY można pobrać ze strony szkoły i wypełnić wcześniej. Będą również dostępne na miejscu. W kolejce obowiązuje dystans i osłona ust i nosa. Wskazany własny długopis.

Z uwagi na trwającą sytuację zagrożenia epidemicznego, bezwzględne pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy będą miały dzieci rodziców pracujących, szczególnie w miejscach i zawodach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożenia pandemią COVID-19.

KARTA ZGŁOSZENIA_świetlica

 1. W PIÓRNIKU:
 • Kredki ołówkowe
 • 2 ołówki
 • Nożyczki
 • Klej w sztyfcie
 • Gumka do mazania
 • Temperówka ze zbiorniczkiem
 • Linijka
 • Zielony długopis

Czytaj dalej

Zgodnie z wytycznymi MEN, od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I-III, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą zajęć, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o zajęcia w szkole.

Wniosek należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

WNIOSEK

PROCEDURA

Zgodnie z wytycznymi MEN, od środy 20 maja uruchamiamy w naszej szkole zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców zainteresowanych tą formą opieki, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem wysłać WNIOSEK o opiekę w szkole wraz z  oświadczeniem o braku możliwości zapewnienia opieki dziecku w związku z powrotem do pracy.

Wniosek wraz z oświadczeniem należy kierować na adres: sekretariat@sp2reda.pl

PROCEDURA_FUNKCJONOWANIA_GRUP_PRZEDSZKOLNYCH_COVID_19

OŚWIADCZENIE_O_PRACY

WNIOSEK_O_OPIEKĘ_PRZEDSZKOLNĄ

Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka

Drodzy Rodzice

znajdujemy się obecnie w sytuacji, kiedy wirus COVID-19 zmusił nasz kraj oraz inne społeczności świata do przeorganizowania życia społecznego, zawodowego i prywatnego. Wszyscy stoimy w obliczu nowych zmian w edukacji, które wymuszają na nas, dostosowanie się do aktualnej sytuacji. Wiem, że nauczyciele z naszej szkoły wykorzystuje multimedia do kontaktu ze swoimi uczniami stosując różne formy zdalnej komunikacji.

Czytaj dalej

Szanowni Rodzice
W przypadku utraty loginu lub hasła do dziennika elektronicznego  proszę w pierwszej kolejności  o kontakt z wychowawcą klasy lub drogą e-mailową: sekretariat@sp2reda.pl
W treści proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz wskazać czy dane do logowania są dla rodzica czy dla ucznia.
Iwona Nowicka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Wobec pojawiających się sygnałów, że nie wszystkie dzieci zabrały do domu swoje podręczniki / ćwiczenia, informujemy, że będzie możliwość zabrania książek ze szkoły dziś i jutro (czwartek i piątek 19-20 marca) w godzinach 13.00 – 15.30. Osoby przychodzące w tym celu do szkoły (dorosłe, nie dzieci!) będą wpuszczane pojedynczo, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Wszelkie trudności techniczne (jak utrata konta w Librusie, kłopoty z odbiorem lub przesyłaniem  materiałów) należy zgłaszać do wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów lub do dyrekcji.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki