KARTA ROWEROWA, BRD

20.05. – IV d (zamiast plastyki)

24.05.– IV b i IV c (zamiast plastyki)

25.05. – IV a

Udział w teście pisemnym jest obowiązkowy, ponieważ jest to test – sprawdzian wiedzy z techniki.

Osoby, które uzyskają minimum 16 punktów z testu przechodzą do drugiego etapu egzaminu.

Czytaj dalej

  1. Czy wszyscy uczniowie klas IV muszą pisać test na kartę rowerową?

Tak, ponieważ jest to podsumowanie wiedzy zdobytej w IV klasie na lekcjach techniki.

  1. Kiedy odbędzie się egzamin na kartę rowerową?

O terminie poszczególnych części egzaminu uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela techniki oraz taka informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły.

Czytaj dalej

Gdy ukończysz 10 lat, możesz starać się o kartę rowerową. Z nią będziesz mógł/mogła jeździć po drogach publicznych swoim pierwszym pojazdem – ROWEREM.

Zanim jednak wyjedziesz na drogę, musisz poznać przepisy ruchu drogowego i opanować umiejętność jazdy rowerem. Osobą, która stwierdzi, czy opanowałeś/opanowałaś te wiadomości i umiejętności, jest nauczyciel techniki, na podstawie testu końcowego, podsumowującego wiedzę zdobytą w IV klasie.

Czytaj dalej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki