REKRUTACJA 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie informuje:

  1. W dniach 26 maja – 28 maja 2020 r. odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych .

2.Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 dostępna jest na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja oraz w sekretariacie szkoły.

  1. Wypełnione dokumenty można dostarczyć osobiście do sekretariatu, do skrzynki stojącej przed wejściem do placówki bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

4.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 58-678-30-66.

                                                                                              Iwona Nowicka

                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYWIESZENIA LIST KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
W związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym  do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, informuję, iż listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 26 marca 2020 r. Jednocześnie informuję, że w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem i obowiązkiem ograniczania wyjść z domu, rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną poinformowani o tym drogą telefoniczną przez sekretariat szkoły.

Informuję również, iż w przypadku dzieci zakwalifikowanych należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia (według wzoru zamieszczonego poniżej) w dniach od 26 marca do 1 kwietnia 2020 r.. O złożenie ww. dokumentu prosimy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: sekretariat@sp2reda.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

                                                                                                                                                                        Iwona Nowicka
                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

W związku z decyzją Premiera dotyczącą zawieszenia w dniach 12-25 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, związane z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KORONAWIRUS) informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych w dniach od 16 marca do 18 marca 2020 r. możliwa będzie jedynie drogą elektroniczną. Wnioski i zgłoszenia prosimy przesyłać elektronicznie na adres: e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

Wnioski można pobrać z zakładki REKRUTACJA 2020/2021

                                                                       Iwona Nowicka

                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Osoby zainteresowane rekrutacją do oddziałów przedszkolnych i klas 1 na rok szk. 2020/2021 zapraszamy na spotkanie z Dyrektorem Szkoły w dniu 10 marca (wtorek) o godz. 17.00.

W spotkaniu będą uczestniczyć nauczyciele – wychowawcy klas przedszkolnych i klas I-III.

Dodatkowo – w dniach 11-12 marca, w godzinach 16.00-18.00  będzie możliwość konsultacji z Dyrektorem Szkoły.

                                                                                                                  Iwona Nowicka

Dyrektor SP 2 w Redzie

W związku ze zgłaszanym przez część rodziców zapotrzebowaniem na możliwość zapisania dziecka na całodzienny (10-godzinny) pobyt w grupie przedszkolnej, informuję, iż w SP2 będzie możliwość utworzenia takiego całodziennego oddziału.

Wobec tego, rodzice składający wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka 6- lub 5-letniego są proszeni o złożenie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi INFORMACJI o tym, jakim wymiarem opieki przedszkolnej są zainteresowani. Możliwe są następujące opcje:

  • Pobyt dziecka do 5 godzin dziennie, pełna realizacja podstawy programowej, nieodpłatnie;
  • Pobyt dziecka powyżej 5 godzin – do 10 godzin dziennie; pełna realizacja podstawy programowej, obowiązkowe odpłatne wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Orientacyjna cena za pełne całodzienne wyżywienie – między 12,- a 15,- zł.

*Dzieci z oddziałów przedszkolnych nie będą przyjmowane na pobyt w ogólnej świetlicy szkolnej.

                                                                         Iwona Nowicka

Dyrektor SP 2 w Redzie

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020 2021

Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 3. Oświadczenia do wniosku dla kandydata do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 4. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020 2021

Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej

Załącznik nr 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dla kandydatów spoza obwodu szkoły)

Załącznik nr 3. Oświadczenia do wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej (dla kandydata spoza obwodu szkoły)

Załącznik nr 4. Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie informuje:

  1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbędzie się w terminie  4.03.2020 r.-18.03.2020 r.
  2. Rodzice, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do klasy zerowej zapisują dzieci na przyszły rok szkolny w w/w terminie, uczniowie nie przechodzą automatycznie do klasy pierwszej.
  3. Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będzie dostępna na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły od 26.02.2020 r.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz.800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 58-678-30-66.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki