REKRUTACJA 2022/2023

SZANOWNI RODZICE dzieci – kandydatów do grup przedszkolnych i klas pierwszych

Zapraszam na spotkanie informacyjne, które odbędzie się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Redzie w środę, 09.03.2022 r. w godzinach:

16.30 – dla rodziców kandydatów do klas pierwszych;

– 17.00 – dla rodziców kandydatów do grup przedszkolnych.

 

Jednocześnie informuję o możliwościach składania dokumentów w procesie rekrutacji:

– osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu (8.00-15.30),

– do skrzynki podawczej szkoły,

– przesłanie na adres e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

Termin składania dokumentów: 03-16.03.2022 r.

Przy wchodzeniu do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa (maseczka) oraz zachowanie dystansu.

Iwona Nowicka,

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Redzie.

WZORY DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO PRZEDSZKOLA

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

4. INFORMACJA O WYMIARZE GODZIN

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI WYPEŁNIAJĄ TYLKO CI PAŃSTWO, KTÓRYCH ONE DOTYCZY

5. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

6. OŚWIADCZENIE – ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO

7. OŚWIADCZENIE -NIEPRZYJĘCIE DZIECKA W POPRZEDNIM ROKU SZKOLNYM

8. OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC

9. OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY

10. OŚWIADCZENIE – UBIEGANIE SIĘ O MIEJSCE CO NAJMNIEJ DWÓJKI DZIECI

11. OŚWIADCZENIE – KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

WZORY DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

POZOSTAŁE ZAŁĄCZNIKI WYPEŁNIAJĄ TYLKO CI PAŃSTWO, KTÓRYCH ONE DOTYCZY

4. OŚWIADCZENIE – KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

5. OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY

6. OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki