REKRUTACJA 2021/2022

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne będą 24.03.2021 r. po godzinie 12 na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.
Iwona Nowicka
Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie informuje:

  1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej odbędzie się w terminie  03.03.2021 r.-16.03.2021 r.
  2. Rodzice, których dzieci w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do klasy zerowej zapisują dzieci na przyszły rok szkolny w w/w terminie, uczniowie nie przechodzą automatycznie do klasy pierwszej.
  3. Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 będzie dostępna na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły od 22.02.2021 r.
  4. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz.800 – 1500 lub telefonicznie pod numerem 58-678-30-66.
  5. Rekrutacja odbędzie się stacjonarnie w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Iwona Nowicka

Dyrektor szkoły

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki