REKRUTACJA 2023/2024

W dniach 26-30 maja 2023r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Redzie. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp2reda.pl   oraz w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że zgłoszenie do szkoły dziecka w wieku szkolnym jest obowiązkiem rodzica.

A. INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

B. KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

C. HARMONOGRAM REKRUTACJI

D. WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA NAUKĄ JEZYKA KASZUBSKIEGO_DLA_CHĘTNYCH

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. WNIOSEK DO KLASY PIERWSZEJ

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

4. OŚWIADCZENIE – KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

5. OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY

6. OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC

INFORMACJE OGÓLNE

A. INFORMACJA O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

B. KRYTERIA REKRUTACJI- USTAWOWE

C. KRYTERIA REKRUTACJI -ORGANU PROWADZĄCEGO

D. HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

DOKUMENTY DO POBRANIA

1. WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA

2. KLAUZULA INFORMACYJNA

3. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

4. OŚWIADCZENIE – KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

5. OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA

6. OŚWIADCZENIE – ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO

7. OŚWIADCZENIE -NIEPRZYJĘCIE DZIECKA W POPRZEDNIM ROKU SZKOLNYM

8. OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC

9. OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY

10. OŚWIADCZENIE – UBIEGANIE SIĘ O MIEJSCE CO NAJMNIEJ DWÓJKI DZIECI

 

Termin zgłaszania dzieci do grup przedszkolnych i do klas pierwszych na r. szk. 2023/2024: od 1 do 14 marca 2023 r.

Informacja o zasadach i wymagane dokumenty będą dostępne na stronie www szkoły oraz w sekretariacie szkoły.

Przyjmowanie dokumentów: w sekretariacie szkoły, w godzinach pracy sekretariatu (8.00-15.30).

– Do dokumentów kandydatów do klas I prosimy dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne.

– Dokumenty rekrutacyjne nie będą przyjmowane poza planowanym terminem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki