REKRUTACJA 2024/2025

Rekrutacja do klas pierwszych

 

W dniach 13-27 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja kandydatów do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Redzie.

Harmonogram i zasady rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA – KLASY PIERWSZE.

Przyjmowanie dokumentów: Wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty należy składać w sekretariacie w terminie rekrutacji w godzinach 8.00 – 16.00.

 – Do dokumentów kandydatów do klas I prosimy dołączyć jedno zdjęcie legitymacyjne.

Prosimy nie składać dokumentów przed wyznaczonym terminem. 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 

W dniach 13-27 marca 2024 r. odbędzie się rekrutacja kandydatów do oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  w Redzie.

 

Do oddziałów przedszkolnych będą przyjmowane wyłącznie dzieci pięcioletnie (rocznik 2019) i sześcioletnie (rocznik 2018) oraz dzieci posiadające odroczenie obowiązku szkolnego. Będą to oddziały 10-cio godzinne, bez możliwości korzystania ze świetlicy.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy FORMICO. Link do rekrutacji:

 

https://reda.formico.pl

 

Regulamin znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE.

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki