W dniu 29 listopada 2019 r. w obchodziliśmy uroczystość jubileuszu 55-lecia istnienia naszej „dwójki”.

Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele p. w. Św. Antoniego Padewskiego w Redzie, odprawioną przez  Ks. Proboszcza Jana Kowalskiego, który w ciepłych słowach podkreślił wieloletnią dobrą współpracę pomiędzy szkołą i parafią. Do uroczystego charakteru mszy przyczyniły się pieśni w wykonaniu szkolnego chóru oraz czytania i psalm w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Po nabożeństwie goście i uczniowie z nauczycielami przeszli do hali sportowej, gdzie odbyła się Gala Jubileuszowa. Dyrektor szkoły, Iwona Nowicka przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się byli nauczyciele, pracownicy i absolwenci, poseł na Sejm RP Kazimierz Plocke, wicestarosta powiatu wejherowskiego Jacek Thielburmistrz Redy Krzysztof Krzemiński oraz poprzedni włodarze miasta, ksiądz kanonik Jan Kowalski, radni powiatu, radni Rady Miejskiej w Redzie, dyrektorzy miejskich szkół, przedszkoli i innych placówek i instytucji, rodzice uczniów oraz przyjaciele szkoły.

Pani Dyrektor przedstawiła rys historyczny naszej szkoły, przypomniała nazwiska dyrektorów i wicedyrektorów oraz uczących w niej nauczycieli. Serdecznymi brawami witani byli obecni na sali nauczyciele z pierwszych dziesięcioleci istnienia szkoły, m. in. p. p. Sabina Bronk, Teresa Wasyl, Urszula Knyba, Elżbieta Rezmer, Tadeusz Karczewski. Symboliczną wiązankę kwiatów otrzymały osoby pełniące w przeszłości funkcję dyrektora lub wicedyrektora szkoły. Wręczono również honorowe statuetki z tytułami: NAUCZYCIEL 55-LECIA, ZASŁUŻONY PRACOWNIK SZKOŁY oraz PRZYJACIEL SZKOŁY.

Część oficjalną zakończyły wystąpienia gości, którzy składali serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu i życzyli całej społeczności szkolnej wielu dalszych pomyślnych lat.

W części artystycznej zebrani obejrzeli program złożony z wierszy, piosenek, układów tanecznych, których nicią przewodnią były wspomnienia z przeszłości szkoły, podziękowania i życzenia następnych lat sukcesów. W programie zaprezentowali się uczniowie wszystkich przedziałów klasowych, a wraz z nimi także nauczyciele. J

Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek, przy którym goście chętnie skorzystali z okazji do spotkań i wspomnień, a także do zwiedzenia szkoły, zwłaszcza nowej części. Szkoła była odświętnie udekorowana pracami dzieci, uwagę gości przyciągały piękne  makiety szkoły oraz kąciki historyczne z archiwalnymi zdjęciami. W bibliotece można było obejrzeć dawne kroniki szkolne.

 

Dzień Jubileuszu był szczególnym dniem spotkania przedstawicieli wielu pokoleń związanych z naszą Szkołą. Mamy nadzieję, że jego uroczysty, ale też ciepły, rodzinny klimat na długo zachowa się w pamięci wszystkich obecnych.

Tekst, zdjęcia: Arch. SP2Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki