DYREKTOR SZKOŁY

mgr Iwona Nowicka

nauczyciel j. angielskiego

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Wojciech Muża

pedagog

mgr Grażyna Krzebietke, KL. 0-III

nauczyciel matematyki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki