Rozpoczęcia dla poszczególnych grup na hali sportowej. W przypadku suchej pogody, inauguracje dla klas V-VI oraz VII-VIII odbędą się na patio.

Dzieci, uczniów i rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu.

W klasach młodszych tj. 0-4 prosimy o przestrzeganie zasady – jeden opiekun do jednego dziecka.

l. p. godzina klasy miejsce Dodatkowe uwagi
1. 8.30 II Hala sportowa  

Spotkania z wychowawcami na hali sportowej.

1. 9.15  III Hala sportowa
2. 10.00 V, VI Hala sportowa (lub patio) Krótkie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych klasach (lub na patio)
3. 11.00 I Hala sportowa Przydział uczniów do klas; spotkania z wychowawcami: I a i I b – na hali sportowej, I c – na sali gimnastycznej, I d – na dolnym holu w nowym budynku.

 

4. 12.00 VII, VIII Hala sportowa (lub patio) Sztandar, hymn; krótkie spotkania z wychowawcami w klasach (lub na patio)

 

5. 13.00 0 (przedszkolne) Hala sportowa Przydział dzieci do grup; informacje ogólne; spotkania z wychowawcami: 0 a i 0 b – na hali sportowej, 0 c – na sali gimnastycznej.

 

6. 14.00 IV Hala sportowa Krótkie spotkanie ogólne. Spotkania z wychowawcami: IV a i IV b – na hali sportowej, IV d – na sali gimnastycznej, IV c – na dolnym holu w nowym budynku.
  • Wejście na halę: od ulicy Ceynowy – wejście główne (przy boisku) lub przez plac zabaw – drzwi ewakuacyjne na hali. Prosimy NIE PRZECHODZIĆ PRZEZ SZKOŁĘ, tylko kierować się na miejsce inauguracji drogami zewnętrznymi.
  • Podział osób wchodzących na halę:
l. p. godzina Wejście przez plac zabaw – drzwi ewakuacyjne na hali Wejście od ulicy Ceynowy – wejście główne (przy boisku)
1 8.30 Kl. II a, II b II c, II d
2 9.15 Kl. III a, III b III c, III d
3 10.00 Kl. V a, b, c, VI a Kl. VI b, c, d, e
4 11.00 I a, I b I c, I d
5 12.00 VII a, b, c, d, e VII f, g, VIII a, b, c
6 13.00 0 a 0 b, 0 c
7 14.00 IV a, IV b IV c, IV d
  • Rodzice uczniów klas I otrzymają od wychowawców kody dostępu i instrukcję do zalogowania do dziennika elektronicznego Librus. Kody dostępu wydawane będą za osobistym pokwitowaniem rodzica – prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
  • Po zakończeniu spotkań inauguracyjnych (i po załatwieniu ewentualnych spraw formalnych) prosimy o opuszczenie terenu szkoły i nie zbieranie się w budynku ani przy budynku szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki