Gdy ukończysz 10 lat, możesz starać się o kartę rowerową. Z nią będziesz mógł/mogła jeździć po drogach publicznych swoim pierwszym pojazdem – ROWEREM.

Zanim jednak wyjedziesz na drogę, musisz poznać przepisy ruchu drogowego i opanować umiejętność jazdy rowerem. Osobą, która stwierdzi, czy opanowałeś/opanowałaś te wiadomości i umiejętności, jest nauczyciel techniki, na podstawie testu końcowego, podsumowującego wiedzę zdobytą w IV klasie.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły na podstawie arkusza zaliczeń. Chcąc ją zdobyć, będziesz musiał/musiała opanować i zaliczyć następujące zagadnienia:

– wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,

– obsługę techniczną roweru,
– umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),
– pierwsza pomoc w wypadkach.

Egzamin na kartę rowerową jest dwuetapowy, to znaczy, że gdy zaliczysz część pierwszą egzaminu – test teoretyczny, czeka Cię część druga – test praktyczny.

Na egzamin praktyczny musisz stawić się z własnym rowerem. Na uczestnictwo w nim potrzebna będzie Ci zgoda rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku pozytywnego zaliczenia obu części egzaminu, będziesz musiał/musiała dostarczyć aktualne zdjęcie.

Wszystkim zdającym uczniom życzymy powodzenia!

Opracowała: Lucyna Kurpiewska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki