1. Czy wszyscy uczniowie klas IV muszą pisać test na kartę rowerową?

Tak, ponieważ jest to podsumowanie wiedzy zdobytej w IV klasie na lekcjach techniki.

 1. Kiedy odbędzie się egzamin na kartę rowerową?

O terminie poszczególnych części egzaminu uczniowie zostaną poinformowani przez nauczyciela techniki oraz taka informacja pojawi się na stronie internetowej szkoły.

 1. Co, jeśli nie zdam testu na kartę rowerową, czy mogę go poprawiać?

Aby poprawić wynik testu, trzeba poczekać do następnego egzaminu w przyszłym roku szkolnym.

 1. Ile błędów mogę popełnić w teście na kartę rowerową?

Maksymalnie 4 błędy, jeżeli chcesz przejść do drugiego etapu egzaminu.

 1. Czy test teoretyczny jest na ocenę?

Tak.

 1. Czy uczeń, który popełni 8 błędów dostanie jedynkę z techniki?

Nie, ale uczeń ten nie będzie mógł kontynuować egzaminu, tj. nie weźmie udziału w części praktycznej, a więc nie otrzyma w tym roku szkolnym karty rowerowej.

 1. Co muszę przynieść ze sobą na część teoretyczną egzaminu?

Dwa długopisy (zwykłe – niezmywalne; w tym jeden zapasowy).

 1. Czy mogę ubiegać się o kartę rowerową, jeśli 10 lat skończę we wrześniu tj. na początku przyszłego roku szkolnego?

Musisz napisać test na kartę rowerową (jako sprawdzian z techniki), ale nawet jeśli dostaniesz z niego 6, nie możesz brać udziału w części praktycznej egzaminu.

 1. Czy mogę ubiegać się o kartę rowerową, jeśli 10 lat skończę 24 czerwca, tj. w dniu zakończeniu roku?

Tak, wówczas karta zostanie Ci wydana po 10. urodzinach, sekretariat szkoły jest otwarty także w wakacje.

 1. Czy, jeżeli zdam test teoretyczny w tym roku, ale nie mam ukończone 10 lat, muszę go pisać za rok jeszcze raz?

Tak, ponieważ przez rok wiedza nieużywana może wyparować z głowy. Jeżeli jestem w błędzie, tym łatwiej będzie Ci ponownie zdać test .

 1. Czy na egzamin praktyczny muszę włożyć kask i kamizelkę odblaskową?

Co do kasku – tak, tu chodzi o Twoje bezpieczeństwo! Nie musisz mieć kamizelki, ponieważ korzystamy z placu treningowego.

 1. Gdzie odbywa się część praktyczna egzaminu?

Korzystamy z placu egzaminacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, ul. Łąkowa.

 1. Co będzie sprawdzane w części praktycznej egzaminu na kartę rowerową?

Egzamin praktyczny to sprawdzian umiejętności: jazdy miedzy pachołkami (slalom), hamowania, jazdy prosto i po łuku oraz znajomości znaków pionowych i poziomych, a także przepisów ruchu drogowego.

 1. Czy mój rower, którym przyjadę na egzamin, musi mieć lampy?

Nie, ale musisz pamiętać, że jeżeli będziesz posiadaczem karty rowerowej i znajdziesz się na drodze, jest to element obowiązkowego wyposażenia roweru.

 1. Czy muszę zdawać na kartę rowerową, jeśli nie potrafię jeździć rowerem?

Część teoretyczna jest obowiązkowa, ale do części praktycznej nie musisz podchodzić, jeśli tego nie chcesz.

16. Co muszę wziąć ze sobą na egzamin praktyczny?

-Rower,

-zgodę rodziców na udział w egzaminie,

-jedno aktualne zdjęcie, podpisane z tyłu (imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania).

 1. Czy muszę mieć pisemną zgodę od rodzica na udział w egzaminie praktycznym?

Tak, w przeciwnym razie nie weźmiesz udziału w egzaminie.

 1. Jakie zdjęcie muszę dostarczyć po zdaniu dwuetapowego egzaminu?

Po zdaniu drugiej części egzaminu – jazdy, musisz dostarczyć aktualne zdjęcie legitymacyjne, podpisane czytelnie na odwrocie (imiona, nazwisko, adres zamieszkania)!

 1. Kiedy otrzymam kartę rowerową w przypadku zdania egzaminu?

Wszystko zależy od tego, jak szybko dostarczysz zdjęcie. Przeważnie jest to ostatni tydzień przed wakacjami.

Opracowała: Lucyna Kurpiewska, nauczyciel techniki

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki