Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Przed nami początek nowego roku szkolnego. Po wakacjach wszyscy cieszymy się z powrotu do szkoły, mamy jednak świadomość, że wracamy w dość szczególnych warunkach, że stan zagrożenia epidemicznego nie minął, wobec czego będziemy funkcjonować w specjalnym reżimie organizacyjno-sanitarnym.

Bazując na wytycznych MEN, GIS i MZ, wprowadzamy w szkole rozwiązania mające na celu zapewnienie możliwie najwyższego stopnia bezpieczeństwa realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyły poruszania się i przebywania w różnych miejscach w szkole. Oto niektóre z planowanych rozwiązań:

Uczniowie będą wchodzili do szkoły trzema wejściami:

– głównym wejściem (klasy I-III i IV – VI mające szatnię w boksach szatniowych),

– wejściem od parkingu (klasy VII – VIII i VI b – mające szafki w nowej szatni),

– wejściem na nową halę od boiska (klasy zaczynające dzień od wf-u).

Klasy młodsze (I-III) będą spędzały przerwy naprzemiennie na korytarzu (na boisku) lub w klasie pod opieką nauczyciela. Klasy IV-VIII większość lekcji w danym dniu będą odbywały w jednym gabinecie, bez konieczności przechodzenia z klasy do klasy.

Podczas poruszania się po szkole (np. przechodząc do innej części szkoły, w kolejce do stołówki, w szatni i przed szatnią), uczniowie klas IV-VIII będą zobowiązani do noszenia osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz do utrzymywania dystansu.

Zajęcia wf-u będą odbywały się w miarę możliwości na świeżym powietrzu i z zachowaniem wytycznych co do rodzaju zajęć, tj. z ograniczeniem ćwiczeń i gier kontaktowych.

Sale lekcyjne, hole, świetlica, sale gimnastyczne będą regularnie wietrzone i dezynfekowane. Przy wejściu do szkoły wszystkich będzie obowiązywała dezynfekcja rąk i poruszanie się w osłonie ust i nosa.

Przypominam podstawową zasadę obowiązującą nas wszystkich – uczniów, a także nauczycieli i pracowników szkoły: Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie będące na kwarantannie i których domownicy nie przebywają na kwarantannie.

Te i inne zasady znajdą się w pełnym zestawie procedur, jakie będą obowiązywały na terenie placówki. Procedury te zostaną omówione dokładnie z uczniami przez wychowawców oraz z rodzicami na spotkaniach zaplanowanych na 8-9 września.

Mimo tych nadzwyczajnych rozwiązań, życzę wszystkim zwyczajnego – pomyślnego, pracowitego, a nade wszystko zdrowego roku szkolnego 2020/2021.

Z poważaniem,

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki