W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemią COVID-19, w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, od 1 września 2020 r.  podczas przemieszczania się w obszarze budynków szkoły, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów klas IV – VIII oraz rodziców / opiekunów i inne osoby wchodzące na teren szkoły obowiązuje stosowanie się do następujących zasad reżimu sanitarnego:

– dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły,

– zakrycie ust i nosa (maseczka lub przyłbica) oraz

– utrzymywanie dystansu społecznego według ogólnie przyjętych w przestrzeni publicznej zasad.

Z dniem 7 września wprowadza się stosowanie powyższych zasad

również dla dzieci/ uczniów z klas 0 – III.

Zobowiązuję i proszę wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów dzieci i inne osoby wchodzące na teren szkoły o stosowanie się do zasad i procedur, które wynikają z poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich członków społeczności szkolnej oraz są zgodne z wytycznymi i zaleceniami MEN, MZ i GIS.

 

Iwona Nowicka,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki