Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną podane 2 lipca 2021 na platformie  ZIU.

Loginy i hasła dostępu do systemu ZIU zostały przekazane uczniom

podczas zakończenia roku.

Uczeń i jego rodzice mogą również sprawdzić wyniki na stronie: https://wyniki.edu.pl

po wprowadzeniu otrzymanego loginu i hasła oraz kliknięcie przycisku DALEJ.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie będą mogli odebrać

9 lipca 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 u p. wicedyrektor Borkowskiej

(gabinet na wprost szatni).

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki