Zgodnie z rozporządzeniem MEN, od 25 maja b. r. umożliwiamy uczniom klas VIII konsultacje i korzystanie z biblioteki szkolnej. Harmonogram konsultacji zamieszczony jest w terminarzu każdej klasy w dzienniku elektronicznym.

Od 1 czerwca  możliwość skorzystania z konsultacji będą mieli pozostali uczniowie naszej szkoły, tj. klasy IV – VII.

Szkoła organizuje konsultacje uwzględniając wytyczne GIS, MEN i MZ.

Rodziców i uczniów zainteresowanych konsultacjami w szkole, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi procedurami. W celu zgłoszenia dziecka należy z dwudniowym wyprzedzeniem zgłosić chęć udziału w konsultacjach do nauczyciela danego przedmiotu. Uczeń przychodzący na konsultacje jest zobowiązany każdorazowo przedstawić oświadczenia rodzica o stanie zdrowia dziecka. Wzór oświadczenia w załączeniu – do pobrania.

OŚWIADCZENIE_RODZICA_KONSULTACJE

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA KONSULTACJI_SP2

Konsultacje w szkole – informacje dla ucznia*

Uczniu,

 • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych na terenie szkoły.
 • Harmonogram konsultacji znajdziesz w terminarzu swojej klasy w dzienniku elektronicznym.
 • Zapoznaj się razem z rodzicami z procedurami, instrukcjami obowiązującymi w szkole.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 • Przychodź dokładnie na godzinę, na którą zostałeś umówiony.
 • Kieruj się wyłącznie do sali, w której odbywają się konsultacje.
 • Nie wolno gromadzić się uczniom przed budynkiem szkoły, pamiętaj o zachowaniu odstępu w przestrzeni publicznej, min. 2 m.
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • W sali podczas konsultacji z nauczycielem używaj maseczek oraz rękawiczek jednorazowych.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ręce.
 • Po zdezynfekowaniu rąk, zostanie zmierzona Ci temperatura.
 • Nie przynoś do szkoły zbędnych rzeczy.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 • Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej w czasie trwania epidemii COVID-19.

*na podstawie wytycznych GIS, MEN,MZ

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki