Drodzy Rodzice

znajdujemy się obecnie w sytuacji, kiedy wirus COVID-19 zmusił nasz kraj oraz inne społeczności świata do przeorganizowania życia społecznego, zawodowego i prywatnego. Wszyscy stoimy w obliczu nowych zmian w edukacji, które wymuszają na nas, dostosowanie się do aktualnej sytuacji. Wiem, że nauczyciele z naszej szkoły wykorzystuje multimedia do kontaktu ze swoimi uczniami stosując różne formy zdalnej komunikacji.

Badania przeprowadzone przez psychologów w Kanadzie wskazują, że ponad połowa uczniów klas 7-8 (58%) zgłaszała problemy ze zmęczeniem bez wyraźnego powodu oraz trudności z koncentracją (56%). Natomiast 40% uczniów klas 7-8 zgłaszało odczuwanie dużego stresu,  a 63% uczniów klas7-8 wskazywało duże zdenerwowanie lub lęk często lub cały czas. Wszystkie reakcje będą kumulowały się w Państwa domach.
Wyniki pokazują, że  okres adolescencji, to okres spadku motywacji do nauki, wrażliwości na stres, obniżonej energii do działania. Dzieci często nie wiedzą, co dokładnie czują, nie umieją wyjaśnić, czemu tak się źle czują, to prowadzi do odczuwania lęku lub zachowań ryzykownych. Obecnie znaleźliśmy się w sytuacji, kiedy media nagłaśniają zagrożenie dla naszego zdrowia koronawirusem i nie wiemy jak Wasze dzieci, poradzą  sobie z tymi informacjami. Zadbajmy o ich komfort psychiczny. Dla każdego dziecka, tego młodszego i starszego nowa, dotąd nieznana sytuacja, której skutkami może być zagrożenie zdrowia i życia może sprawić, że pojawi się lęk i poczucie zagrożenia. Dlatego nie lekceważmy emocji, starajmy się w obecnej sytuacji nie potęgować tego lęku

Ministerstwo nałożyło na Państwo dużą odpowiedzialność, Wy też macie swoje emocje i trudne dni dlatego Informujemy, że można uzyskać wsparcie psychologa oraz pedagoga szkolnego poprzez dziennik elektroniczny Librus. Prosimy o kontakt z wybranym specjalistą: psycholog szkolny – Ewa Rój   pedagog szkolny – Ewa Kardyś, pedagog szkolny – Wojciech Muża

Z pozdrowieniami

Ewa Rój

Ewa Kardyś

Wojciech Muża

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki