Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza konkurs promujący twórczość  Jerzego Ludwika Kerna. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-VIII.

I moduł – konkurs rysunkowy Ilustrujemy utwory Ludwika Jerzego Kerna skierowany do dzieci z przedszkoli i klas 0-3 szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.

II moduł – konkurs na wykonanie grafiki komputerowej (w formie kolażu) promującego twórczość Ludwika Jerzego Kerna dla uczniów klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.

III moduł – konkurs na nagranie filmu promującego twórczość Ludwika Jerzego Kerna, którego adresatami są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych z terenu powiatu wejherowskiego.

Szczegóły regulaminu konkursu znajdziecie na stronie:

https://biblioteka.wejherowo.pl/konkursy/3127-xiii-powiatowy-konkurs-czytelniczy-ludwik-jerzy-kern-czytamy

Prace należy przesłać na adres podany w regulaminie,
wraz z zgodą rodzina, znajdującą się pod tym linkiem:

Zgoda rodzica/opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu

Zgoda nauczyciela

Termin dostarczania prac wraz ze zgodą rodziców, na adres mailowy podany w regulaminie, upływa 30.11.2020 r.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, a przede wszystkim, wspaniałej zabawy w czasie poznawania twórczości poety

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki