Od 6 września będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt posiłku abonamentowego (czyli ze zniżką 1,50 zł) to 5,70 zł.

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od września b. r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie do dnia 06.09.2021 r. oraz o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 10.09.2021 r.

Wzór oświadczenia oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

1. Harmonogram dni, w których wydawane będą obiady do końca roku szkolnego:

Miesiąc Okres Ilość dni Kwota przy abonamencie

5- dniowym

Wrzesień 06.09.21 – 30.09.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Październik 01.10.21 – 29.10.21 21 22 x 5,70 zł = 125,40 zł
Listopad 02.11.21– 30.11.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Grudzień 01.12.21 – 22.12.21 16 16 x 5,70 zł =   91,20 zł
Styczeń 2022      
Luty      
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      

Opłaty w wysokości 5,70 zł za każdy posiłek należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (w przypadku dokonywania wpłaty w sposób inny niż przelew elektroniczny z konta osobistego należy dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub drogą mailową w obowiązującym terminie).

Termin płatności za miesiąc wrzesień: 10.09.2021 r.

2. Szczegóły przelewu:

Nr rachunku: 72 1160 2202 0000 0003 4223 7139

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc, dni tygodnia

  1. Jan Kowalski, IIIa, luty, pn-pt (abon. 5-cio dniowy)

lub np. Jan Kowalski, IIIa, luty, 3 dni: pn, śr, czw

3. Zmiany:

Wszelkie zmiany w zakresie korzystania przez dziecko z posiłków (np. rodzaj abonamentu, rezygnacja) są dopuszczalne w drodze pisemnego oświadczenia złożonego najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który ma zostać objęty zmianą.

 

4. Odwołanie posiłku:

Odwołanie posiłku może zostać zgłoszone wyłącznie przez rodzica do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka. Dotyczy to również odwołania posiłku z powodu udziału dziecka z wycieczce (wyjściu).

Zgłaszając odwołanie posiłku należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę/y nieobecności dziecka, imię i nazwisko rodzica zgłaszającego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze e-mailowej na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie skutkuje nieotrzymaniem obiadu przez dziecko.

Oświadczenie rodzica w sprawie korzystania z obiadów abonamentowych

Regulamin korzystania przez uczniów z posiłków obiadowych_wrzesień_2021

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki