Od 2 września będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt posiłku abonamentowego (czyli ze zniżką 1,50 zł) to 6,02 zł.

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od września b. r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie do dnia 04.09.2020r. oraz o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 07.09.2020r.

Wzór oświadczenia oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

  1. Harmonogram dni, w których wydawane będą obiady do końca roku kalendarzowego:
Miesiąc Okres Ilość dni Kwota przy abonamencie

5- dniowym

Wrzesień 03.09.20 – 30.09.20 20 20 x 6,02 zł = 120,40 zł
Październik 01.10.20 – 30.10.20 22 22 x 6,02 zł = 132,44 zł
Listopad 02.11.20 – 30.11.20 19 19 x 6,02 zł = 114,38 zł
Grudzień 01.12.20 – 22.12.20 16 16 x 6,02  zł =   96,32 zł

 

Opłaty w wysokości 6,02 zł za każdy posiłek należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie
z posiłków (w przypadku dokonywania wpłaty w sposób inny niż przelew elektroniczny z konta osobistego należy dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub drogą mailową w obowiązującym terminie).

Termin płatności za miesiąc wrzesień: 07.09.2020r.

  1. Szczegóły przelewu:

Nr rachunku: 72 1160 2202 0000 0003 4223 7139

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc, dni tygodnia

np. Jan Kowalski, IIIa, luty, pn-pt (abon. 5-cio dniowy)

lub np. Jan Kowalski, IIIa, luty, 3 dni: pn, śr, czw

  1. Zmiany:

Wszelkie zmiany w zakresie korzystania przez dziecko z posiłków (np. rodzaj abonamentu, rezygnacja) są dopuszczalne w drodze pisemnego oświadczenia złożonego najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który ma zostać objęty zmianą.

  1. Odwołanie posiłku:

Odwołanie posiłku może zostać zgłoszone wyłącznie przez rodzica do godziny 7.00 w dniu nieobecności dziecka. Dotyczy to również odwołania posiłku z powodu udziału dziecka z wycieczce (wyjściu).

Zgłaszając odwołanie posiłku należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę/y nieobecności dziecka, imię i nazwisko rodzica zgłaszającego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze e-mailowej na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie skutkuje nieotrzymaniem obiadu przez dziecko.

Oświadczenie rodzica przedszkole

Oświadczenie-rodzica-w-sprawie-korzystania-z-obiadów-abonamentowych

Regulamin korzystania przez uczniów z posiłków obiadowych_wrzesień_2020

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki