1 października 2021 r. uczniowie klas Id, Ib, IIIb, IIId , bilioteka oraz pani Renia Klamrowska wraz z uczniami ze świetlicy przystąpili do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,Z kulturą mi do twarzy”.

Głównymi celami projektu jest m.in.:
    • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
• wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
•  formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
• promowanie kultury wysokiej oraz wrażliwości na piękno.

 

Uczniowie zobowiązani są do realizacji konkretnych zadań z poszczególnych modułów: ,,W Krainie Muz”, „Tu jest moje miejsce” , ,,Kocham, Lubię, Szanuję” oraz „Kultury Świata”.
Zakończenie projektu przewidziane jest na maj 2022 r.

Zadania wykonywane są sukcesywnie przez uczniów.

Do tej pory udało nam się:
– opracować  ,,Kodeks Dobrego Zachowania” (klasa Id i świetlica),
– wysłuchać bajki pt. ,,Kot w butach ” oraz baśni czytanych przez panią z biblioteki w klasach przedszkolnych z okazji Dnia Czarnego Kota,
– zorganizować wyjście na cmentarz w Redzie oraz wykonać gazetkę i prace plastyczne związane z Dniem Wszystkich Świętych (klasa IIId i świetlica),

-zorganizować wycieczkę na Westerplatte w ramach zadania „Perły regionu” (klasy IIIb i IIId),

-wykonać dżemy oraz Kartki dla Seniora do Hospicjum w Gdyni (klasa IIId),

-zorganizować wycieczkę do Gowidlina, dzięki której uczniowie zapoznali się z instrumentami ludowymi oraz pieśniami i tańcami kaszubskimi (klasy Ib i IIId)

-wykonać „Chińskie smoki” (klasa IIId).

 

Wszystkie zadania są bardzo ciekawe a uczniowie z przyjemnością je wykonują.

Przed nami kolejne miesiące  owocnej pracy, super zabawy oraz poszerzenia wielu kulturalnych horyzontów.

W.Mosińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki