INFORMACJA OGÓLNA:

 

– Odbiór świadectw, nagród, dyplomów klas uczniów klas 0, I-II oraz IV – VII będzie odbywał się na zasadzie przejściowej – „strumieniowej”, tzn. dzieci będą wchodziły wskazanym wejściem w odstępach do swojego wychowawcy, odbierały wskazane świadectwo z dodatkami (ze stolika – nie podane z ręki),  a następnie przechodziły do wskazanego wyjścia.

 

– Zakończenia klas III i VIII odbędą się na hali sportowej, dla dwóch klas w jednym czasie. Uczniowie będą mieli wyznaczone miejsca siedzące z zachowaniem dystansu. Wymagane maseczki i dezynfekcja rąk przy wejściu.

– Hala między grupami będzie dezynfekowana.

I. Zakończenie klas 0 – dn. 25.06. (czwartek), godz. 13.00

 

– Każda klasa wchodzi i wychodzi osobnym wejściem. Dzieci wchodzą pojedynczo, w towarzystwie jednego rodzica, z zachowaniem dystansu (1,5 m). Wymagane są maseczki i dezynfekcja rąk przy wyznaczonym wejściu.

 

– Kierunki przejścia dla klas: [WEJŚCIE – WYJŚCIE]

Klasa 0 a: wejście główne – [hol dolny] – wyjście na parking szkolny;

Klasa 0 b: wejście od strony patio – [hol dolny]  – wyjście alarmowe przy drugiej klatce schodowej;

Klasa 0 c: wejście od placu zabaw (boczne drzwi na plac) – [łącznik] – wyjście na patio;

 

II. Zakończenie klas VIII – dn. 25.06. (czwartek), na hali sportowej

 

– Klasa VIII a + kl. VIII c – godz. 16.00

– Klasa VIII b + kl. VIII d – godz. 17.30

 

– Klasy VIII a i VIII b wchodzą i wychodzą wejściem na halę od parkingu od ul. Ceynowy;

– Klasy VIII c i VIII d wchodzą i wychodzą wejściem bocznym (awaryjnym) do hali.

– Uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu, dezynfekują ręce przy wejściu, następnie zajmują wyznaczone miejsca. Wymagane maseczki.

– Rodzice są proszeni o zajmowanie pozostałych po zajęciu miejsc przez uczniów wolnych miejsc lub przejście na antresolę. Rodziców obowiązuje osłona ust i nosa.

– Wszyscy wychodzą ze szkoły z zachowaniem bezpiecznych odległości.

– Pomiędzy grupami hala zostanie zdezynfekowana.

III. Zakończenie klas I – VII – dn. 26.06. (piątek)

– Uczniowie przechodzą „strumieniowo”, z zachowaniem dystansu; wymagane są maseczki.

– Rodziców klas młodszych prosimy o pomoc dzieciom przy wejściu (utrzymanie dystansu 1,5 m między dziećmi) i o przejście do oznaczonego wyjścia w celu odebrania dziecka.

– Rodziców prosimy o nie wchodzenie z dziećmi do szkoły. Na prośbę Rady Rodziców, przedstawiciele klas (max. 2-3 osoby) będą mieli możliwość wejścia wraz z dziećmi z danej klasy. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się z wychowawcą klasy i zawiadomienie dyrektora szkoły (wiadomość w Librusie).

KIERUNKI PRZECHODZENIA DZIECI PO ODBIÓR ŚWIADECTW:

Kier. 1 – wejście główne – [hol dolny] – wyjście na parking szkolny

– Kier. 2 – wejście do nowego budynku od strony patio – [hol dolny] – wyjście alarmowe przy drugiej klatce schodowej;

– Kier. 3 – wejście od placu zabaw (boczne drzwi na plac) – [łącznik] – wyjście na patio;

– Kier. 4 – wejście od strony parkingu przy hali sportowej od ul. Ceynowy – [hala sportowa] – wyjście przez drzwi alarmowe w hali;

– Kier. 5 – wejście od placu zabaw (boczne drzwi na plac) – [hala sportowa] – wyjście przez drzwi alarmowe w hali;

 

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW – KL. I, II, IV – VII:

 

L. P. GODZINY KIERUNKI PRZECHODZENIA / KLASY
    1. 2. 3. 4. 5.
1. 8.30 – 9.00 IV A IV B IV C V A X
9.00 – 9.15 PRZERWA
2. 9.15 – 9.45 V B V C V D V E X
9.45 – 10.00 PRZERWA
3. 10.00 – 10. 30 VI A VI B VI C X  (zakończ. kl. III)
10.30 – 10.45 PRZERWA
4. 10.45 – 11.15 VI D VI E VI F X  (zakończ. kl. III)
11.15 – 11.30 PRZERWA
5. 11.30 – 12.00 VI G VII A VII B X  (zakończ. kl. III)
12.00 – 12.15 PRZERWA
6. 12.15 – 12.45 VII C I A I B I C X
12.45. – 13.00 PRZERWA
7. 13.00 – 13.30 II A II B II C I D II D

 

IV. Zakończenie klas III – dn. 26.06. (piątek) – na hali sportowej

– klasy III a i III b – godz. 10.00 – 10.45

– klasy III c i III d – godz. 11.15 – 12.00

– Klasy III a i III c  wejdą pojedynczo według kolejności w dzienniku wejściem bocznym od hali i zajmą wyznaczone miejsca przy stolikach po lewej stronie hali.

– Klasy III b i III d wejdą pojedynczo według kolejności w dzienniku wejściem od strony parkingu szkolnego od ul. Ceynowy i zajmą miejsca przy stolikach po prawej stronie hali.

– Wraz z uczniami na halę może wejść trójka klasowa rodziców z każdej klasy. Pozostali rodzice i osoby towarzyszące powinni czekać przed szkołą. Wszyscy powinni być wyposażeni w maseczki.

Z hali uczniowie wychodzą tak, jak wchodzili, czyli:

klasy III a i III c wyjściem bocznym z hali, a klasy III b i III d wyjściem na parking.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki