1) Rozpoczęcie roku szkolnego dla dzieci przedszkolnych odbędzie się w dniu 1 września b. r., o godz. 12.00 na terenie szkolnej hali sportowej [ – informacje w Harmonogramie rozpoczęcia roku].

2) Po rozpoczęciu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla Rodziców z udziałem Dyrektora szkoły i Pań wychowawczyń. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. takie sprawy, jak:

– dostęp Rodziców do e-dziennika Librus i do elektronicznego systemu ewidencji obecności dziecka (iPrzedszkole);

– zasady odpłatności za wyżywienie i za pobyt dziecka powyżej „ustawowych” 5 godzin [dotyczy grup 10-godzinnych];

– ogólne zasady funkcjonowania grup przedszkolnych [przyprowadzanie, odbiór dzieci, realizacja podstawy programowej, wyposażenie dzieci przedszkolnych];

3) W przypadku potrzeby skorzystania z opieki przedszkolnej w dniu 1 września – proszę informację o takiej potrzebie wysłać mailem na adres: sekretariat@sp2reda.pl do wtorku 31 sierpnia, do godz. 14.00. W informacji proszę podać przewidywane godziny pobytu dziecka.

– Szkoła zapewni dyżur w godzinach 7.00 – 17.00 – dla dzieci z grup 10-godzinnych (grupa 0 b i 0 c) i w godzinach 8.00 – 13.00 – dla grupy 5-godzinnej, 0 a.

 

 

                                                                      Iwona Nowicka

                                                                       Dyrektor Szkoły

12.06.2021 r. młodsze dzieci w ramach zajęć z języka kaszubskiego udały się do Gowińskiej Zagrody Edukacyjnej. Tam zapoznały się z terenem gospodarstwa, obserwowały kozy, owce, królik, kury, przepiórki, papugi i  bażanty.  Zaznajomiły się z  zasadami hodowli i pielęgnacji. Miały okazję głaskać, czesać i karmić zwierzątka. Smakowały również kozie mleko i delektowały się drożdżówkami.

Czytaj dalej

Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną podane 2 lipca 2021 na platformie  ZIU.

Loginy i hasła dostępu do systemu ZIU zostały przekazane uczniom

podczas zakończenia roku.

Uczeń i jego rodzice mogą również sprawdzić wyniki na stronie: https://wyniki.edu.pl

po wprowadzeniu otrzymanego loginu i hasła oraz kliknięcie przycisku DALEJ.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu uczniowie będą mogli odebrać

9 lipca 2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 u p. wicedyrektor Borkowskiej

(gabinet na wprost szatni).

Lato, lato, mieszka w drzewach
Lato, lato, w ptakach śpiewa
Słońcu każe odkryć twarz
Lato, lato, jak się masz?”
Wspaniałych i bezpiecznych wakacji
życzy Dyrekcja i Grono Pedagogiczna

W piątek 25 sierpnia, odbyły się zakończenia roku szkolnego dla klas I-VII. O różnych godzinach, z zachowaniem obostrzeń pandemicznych, nasi uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe wręczyła pani dyrektor Iwona Nowicka, gratulując uczniom i dziękując za ich sukcesy w konkursach i olimpiadach. Ilość nagród i wyróżnień w tak wielu konkursach w trudnym czasie pandemii pokazuje, jak mamy zdolnych i ambitnych uczniów. Szczególne podziękowania złożył uczniom klas młodszych (I-III) Wiceburmistrz Redy, pan Łukasz Kamiński, za udział w akcji Rowerowy Maj, w której redzkie placówki wzięły udział po raz pierwszy.

Czytaj dalej

24 czerwca, odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Uczestniczyli w nim nasi absolwenci i ich wychowawczynie, p. Anna Stępniarek,  p. Paulina Masztalerek i p. Katarzyna Piwecka-Witt, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i liczne grono rodziców. Tradycyjnie, podczas zakończenia klas VIII, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi z klas młodszych.

Dyrektor szkoły, pani Iwona Nowicka,  przypomniała, że miniony rok szkolny naznaczony pandemią COVID-19, niemal w całości realizowany był w trybie nauczania zdalnego. Było to wielkie wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za sumienną pracę, a w szczególności za bardzo dobrą współpracę rodziców ze szkołą. Dodała, że  mimo tak trudnych warunków nauki, nasi uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach w różnych dziedzinach na różnych szczeblach, wszyscy napisali egzamin ósmoklasisty i z pewnością są dobrze przygotowani do czekających ich nowych zadań.

Czytaj dalej

W tym roku szkolnym po raz kolejny udało się zdobyć tytuł Lidera Lokalnej Ekologii 2019 – 2021. W projekcie ekologicznym wzięło udział 14 szkół podstawowych.  To wielkie wyróżnienie dla naszej placówki. Część działań odbyła się zdalnie ze względu na sytuację pandemii, ale młodszym uczniom udało się zorganizować kilka ciekawych wycieczek w ramach współpracy  m.in. z Centrum ogrodniczym Dendrom w Redzie.

Czytaj dalej

W piątek, 18 czerwca klasa II B udowodniła, że jak dobra zabawa, to tylko w redzkim parku!

Dzieci pod opieką wychowawczyni zaczęły swoje spotkanie od podchodów, w które zaangażowali się nawet rodzice. Śmiechom i rywalizacji nie było końca. Następnie dzieci zaskoczyły przybyłych rodziców i dziadków wystawiając przedstawienie w plenerze. Okazało się, że smoki nie są takie straszne jak o nich piszą w książkach, a książęta nadal są odważni i bardzo przystojni. Każde z dzieci uczestniczyło w przedstawieniu. Jeśli nie w roli głównej, to jako scenografowie czy operatorzy dźwięku.

Czytaj dalej

Na wakacje proponujemy akcję czytelniczą, realizowaną w dwóch wersjach – dla młodszych dzieci oraz dla nastolatków.
Wakacje będą kolejnym okresem, w którym dzieci i młodzież nie będą korzystać z biblioteki szkolnej. To jednocześnie kolejna przerwa od zajęć, w której trakcie niepewna jest realizacja wyjazdów, kolonii i zagranicznych podróży. Skoro uczniowie przez tyle czasu nie mogli pojechać do wymarzonych wakacyjnych miejsc i nie są pewni, czy będą mogli pojechać w najbliższej przyszłości, to proponujemy im udanie się do książkowej krainy wyobraźni lub – w sprzyjających warunkach – po prostu zabranie książki na wakacje.
Czytaj dalej

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki