Czytanie dla pokoju

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”.

Z tej okazji biblioteka szkolna zaproponowała szereg konkursów i akcji promujących czytelnictwo i działalność biblioteki oraz hasło przewodnie tegorocznych obchodów.

Na holu została wykonana gazetka tematyczna,a dla uczniów przygotowane konkursy związane z tematem:

  • klasom 4-8 zaproponowaliśmy krótką lekturę na godziny wychowawcze. Książkę podejmującą tematy uniwersalnych wartości oraz empatii i rozwiązywania konfliktów drogą dialogu (F.Dutheil i H.Fellner:”Rasizm i nietolerancja NIE!).Po przeczytaniu klasa miała wykonać plakat związany z w/w tematem. Niestety z propozycji skorzystały tylko klasy:VA i VIB.
  • Podobne zadanie miały do wykonania klasy 1-3,jednak uczniowie klas młodszych korzystali z innych lektur związanych z tematem i 7 z nich wykonało piękne prace (klasy IB, IIA,C,IIIA,B,C,D).

Wszystkim zaangażowanym klasom dziękujemy i na najbliższym apelu porządkowym wręczymy nagrody:)

Biblioteka szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki