24 czerwca, odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Uczestniczyli w nim nasi absolwenci i ich wychowawczynie, p. Anna Stępniarek,  p. Paulina Masztalerek i p. Katarzyna Piwecka-Witt, dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i liczne grono rodziców. Tradycyjnie, podczas zakończenia klas VIII, nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowemu pocztowi z klas młodszych.

Dyrektor szkoły, pani Iwona Nowicka,  przypomniała, że miniony rok szkolny naznaczony pandemią COVID-19, niemal w całości realizowany był w trybie nauczania zdalnego. Było to wielkie wyzwanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pani dyrektor podziękowała wszystkim za sumienną pracę, a w szczególności za bardzo dobrą współpracę rodziców ze szkołą. Dodała, że  mimo tak trudnych warunków nauki, nasi uczniowie osiągali sukcesy w olimpiadach i konkursach w różnych dziedzinach na różnych szczeblach, wszyscy napisali egzamin ósmoklasisty i z pewnością są dobrze przygotowani do czekających ich nowych zadań.

Pani dyrektor wraz z wychowawczyniami klas wręczyła świadectwa i nagrody wszystkim absolwentom oraz listy gratulacyjne dla rodziców uczniów z najwyższymi osiągnięciami i podziękowania dla rodziców wyróżniających się zaangażowaniem w pracy na rzecz szkoły i klasy. Czworo uczniów zostało wyróżnionych przyznawaną corocznie Nagrodą Dyrektora – dla absolwentów z najwyższą średnią ocen i z najbardziej znaczącymi osiągnięciami. W roku szkolnym 2020/2021 wyróżnienie to otrzymali: Marta Jagodzińska (kl. VIII b), Weronika Wicka (kl. VIII), Aleksander Książkiewicz (VIII b) i Szymon Kreft (VIII c).

W imieniu rodziców wystąpili p. Ewelina Wrońska i p. Marcin Białas, przewodnicząca i wiceprzewodniczący Szkolnej Rady Rodziców, którzy na ręce dyrektora szkoły złożyli podziękowanie całemu gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły za rok wytężonej pracy.

Miłą niespodziankę zgotował były uczeń szkoły, absolwent z ubiegłego roku, Mikołaj Krüger, który w krótkim wystąpieniu życzył młodszym koleżankom i kolegom sukcesów w kolejnych etapach edukacyjnych, a także podziękował swoim nauczycielom z „Dwójki” za bardzo dobre przygotowanie do nauki w szkole ponadpodstawowej.

W części mniej oficjalnej uroczystości, ósmoklasiści przedstawili swoje refleksje na zakończenie szkoły i zaprezentowali się w występie wokalnym. Na zakończenie, uczniowie klas siódmych pożegnali swoich starszych kolegów montażem poetycko-wokalnym. Życzeniom od klas siódmych towarzyszyły drobne pamiątkowe upominki.

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych jest zawsze bardzo specyficznym dniem. Nauczyciele z dumą spoglądają na swoich wychowanków, którzy, zdawałoby się, tak niedawno zjawili się w szkole jako pierwszoklasiści. Uczucie dumy i satysfakcji łączy się ze wzruszeniem – zamyka się kolejny etap, kolejne pokolenie wypływa na szerokie wody życia… Nie mówimy – żegnajcie, lecz – do widzenia!

Naszym Absolwentom życzymy samych sukcesów i spełniania marzeń.

Tekst i zdjęcia: W. Muża

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki