W lutym 2022 roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli udział w Programie Pomorskie Żagle wiedzy. Zrekrutowanych zostało 68 uczniów. 30 uczniów w klas szóstych i siódmych, 38 uczniów z klas młodszych. Zajęcia teoretyczne w klasach młodszych prowadziły pani Joanna Słuszewska-Grychta oraz Wioletta Mosińska. W klasach starszych byli: Anna Gerber, Magdalena Szornak, Barbara Tańska, Aleksandra Franczuk-Tusk, Róża Ostolska. Opiekunami podczas zajęć praktycznych była Alicja Radzio, Wiesław Ziętkowski oraz Róża Ostolska.

Zajęcia dotyczyły metodyki pływania na żaglówce, wiedza geograficzna i biologiczna. Na koniec uczniowie śpiewali szanty i mieli zabawy morskie. Wszystkie zajęcia były przeprowadzone w formie warsztatowej.

Dzięki przychylności rodziców uczniowie klas starszych byli na wycieczce z elementami doradztwa zawodowego. Uczestniczyli w warsztatach w firmie która zatrudnia marynarzy i wysyła na statek.

W projekcie w klasach młodszych I – III zajęcia prowadzone były regularnie dwa razy w tygodniu oraz dodatkowo w ramach wyjść, wycieczek oraz współpracy z innymi grupami. W programie wzięło udział trzydzieści ośmioro uczniów z klasy III b i III d, podzielonych na cztery grupy warsztatowe.

Na potrzeby realizacji projektu wychowawczynie klas trzecich stworzyły autorski program pt. „Pomorskie Żagle Wiedzy”. Głównym założeniem programu była  popularyzacja wiedzy o Morzu Bałtyckim jako środowisku przyrodniczym oraz gospodarka morska. Realizowany był zarówno w ramach treści programowych przeznaczonych dla uczniów klas młodszych, jak i w formie rozszerzonej (w ramach edukacji przyrodniczej, polonistycznej, społecznej, plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych oraz  wychowania fizycznego). Na realizację programu przeznaczono 20 godzin lekcyjnych dla każdej z grup. Zajęcia zostały podzielone na cztery obszary: Morze Bałtyckie, środki transportu morskiego, sporty wodne oraz szanty.

Obszar pierwszy obejmował tematykę związaną z Morzem Bałtyckim. Uczniowie po obejrzeniu prezentacji, a także wyszukaniu informacji w dostępnych źródłach, wykorzystali zdobytą wiedzę do stworzenia prac plastyczno – technicznych. Dzięki warsztatom, zorganizowanym w ramach wycieczki do Akwarium Gdyńskiego, stali się specjalistami od morskiej ekologii. Jako urozmaicenie tematyki, uczniowie klas trzecich mogli wykazać się znajomością legend dotyczących Morza Bałtyckiego i wykonać teatrzyk kamishibai dla młodszych kolegów i koleżanek.. Na zakończenie pierwszego obszaru uczniowie stworzyli plakat dotyczący bezpieczeństwa nad morzem. Drugi obszar dotyczył środków transportu wodnego. Uczniowie w ramach zajęć komputerowych przygotowali gazetkę o rodzajach, charakterystyce i przeznaczeniu wybranych środków transportu morskiego, mieli okazję porozmawiać z zaproszonym gościem (marynarzem), stali się małymi nawigatorami po mapach morskich i posmakowali samodzielnie przygotowanych sałatek z owocami morza. Kolejny obszar zachęcał dzieci do aktywności nad plaży. Uczniowie zapoznali się z wybranymi sportami wodnymi oraz zbudowali żaglówki wykorzystując dostępne materiały. Ostatnie zajęcia zostały przeznaczone na „morskie opowieści”. Dzieci połączyły swoje siły ze starszymi grupami i nauczyły się pod kierunkiem p. Barbary Tańskiej, nauczycielki muzyki śpiewu wybranych pieśni.

W kolejnej Edycji Programu będziemy realizować zadania z warsztatów oraz zajęć edukacyjnych. Odbędą się wyjazdy edukacyjne, zajęcia z BHP, piknik morski oraz zajęcia praktyczne na wodzie w Rewie.

W chwili obecnej rozpoczęła się rekrutacja na nowy semestr. Uczniowie którzy są zainteresowani bardzo proszę o zgłaszanie się do pani Róży Ostolskiej (n-l wychowania fizycznego)

Program będzie trwać do końca roku szkolnego 2022/2023.

GALERIA ZDJĘĆ

J. Słuszewska- Grychta, W.Mosińska, R.Ostolska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki