Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 3. Oświadczenia do wniosku dla kandydata do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 4. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 


Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Załącznik nr 1. Kwestionariusz osobowy kandydata do klasy pierwszej

Załącznik nr 2. Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej (dla kandydatow spoza obwodu szkoły)

Załącznik nr 3. Oświadczenia do wniosku o przyjecie do klasy pierwszej ( dla kandydata spoza obwodu szkoły)

Załącznik nr 4.  Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej


REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

W związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy nr OK.1.2019 z dnia 23 stycznia      2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę miasto Reda,      Dyrektor SP 2 w Redzie informuje:

  1. Rekrutacja odbędzie się w dn. 06.03.2019 r.-20.03.2019 r.
  2. Dokumentacja dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 będzie dostępna od 1 marca 2019 r. na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły.
  3. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godz. 800 – 1600, telefonicznie 58-678-30-66.

 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki