INFORMACJA DOTYCZĄCA WYWIESZENIA LIST KANDYDATÓW
ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH
W związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym  do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, informuję, iż listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły w dniu 26 marca 2020 r. Jednocześnie informuję, że w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem i obowiązkiem ograniczania wyjść z domu, rodzice dzieci zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną poinformowani o tym drogą telefoniczną przez sekretariat szkoły.

Informuję również, iż w przypadku dzieci zakwalifikowanych należy potwierdzić wolę przyjęcia kandydata w postaci pisemnego oświadczenia (według wzoru zamieszczonego poniżej) w dniach od 26 marca do 1 kwietnia 2020 r.. O złożenie ww. dokumentu prosimy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia na adres mailowy: sekretariat@sp2reda.pl

Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata

                                                                                                                                                                        Iwona Nowicka
                                                                                                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki