19 lutego klasa 7 d odwiedziła Teatr Miejski m. W. Gombrowicza w Gdyni. Uczniowie mieli okazję zobaczyć miejsca, do których widzowie przychodzący na przedstawienie nie mają możliwości zajrzeć. Pani przewodnik zapoznała uczniów z historią teatru, opowiedziała o tym, jak przebiega przygotowanie spektaklu.

Mieliśmy możliwość obejrzenia sali prób, garderoby, miejsca, w którym przechowywane są rekwizyty. Poznaliśmy też proces powstawania kostiumów w pomieszczeniu, w którym pracują krawcowe. Uczniowie zostali poinformowani o zasadach obowiązujących podczas przedstawienia teatralnego.

Było to bardzo ciekawe spotkanie z teatrem od zaplecza – niewidocznym na co dzień, a wypełnionym pracowniami, urządzeniami technicznymi, magazynami oraz osobami – specjalistami, których wspólny wysiłek składa się na efekt ostateczny – spektakl teatralny.

                                                                                   Tekst, fot.: Izabela Pohl

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki