11 stycznia 2018r. w naszej szkole odbyło się spotkanie robocze Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów z Rumi i Redy. Gospodarzami spotkania były panie Ewa Kardyś i Ewa Rój – pedagog i psycholog w SP 2 w Redzie. Wszystkich uczestników przywitała dyrektor szkoły, p. Iwona Nowicka.

Tematem spotkania była „współpraca szkoły z rodzicami”. Dyskutowano na nim nad zagadnieniem: Jak powinna wyglądać współpraca szkoły z rodzicami i jaka ona aktualnie jest?  Moderatorem dyskusji była p. Renata Konicz, opiekun Grup Wsparcia z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi.       

W toku dyskusji ustalono wnioski wskazujące właściwe kierunki współpracy szkoły

z rodzicami. W zgodnej opinii specjalistów, współpraca ta powinna opierać się na:

  • wzajemnym szacunku, zaufaniu i dialogu,
  • większym zaangażowaniu rodziców w sprawy szkoły,
  • regularnych kontaktach rodziców ze szkołą,
  • pedagogizacji rodziców,
  • współpracy konstruktywnej,
  • pozytywnej i jasnej komunikacji.

 

Spotkanie, w którym udział wzięło ponad 20 psychologów i pedagogów ze szkół Redy

i Rumi, stanowiło cenne forum wymiany doświadczeń i informacji zarówno o pojawiających się w szkolnej codzienności problemach, jak i  o dobrych praktykach w radzeniu sobie z nimi.

E. Rój

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki