W ramach realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie w dniach 8 i 10 listopada 2021r.  odbyło się spotkanie uczniów klas siódmych i ósmych  z Panią nadkomisarz mgr Elwirą Lelental.

Pani Elwira Lelental pracowała w Komendzie Policji w Gdańsku, była kierownikiem sekcji ds. walki z przestępczością narkotykową. Na spotkaniach z młodzieżą dzieli się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem na temat przestępczości narkotykowej i sposobami walki z uzależnieniami.

Pani nadkomisarz Elwira Lelental w bardzo ciekawy i przystępny sposób przedstawiła zjawisko uzależnienia od środków psychoaktywnych, ich wpływ na życie człowieka,  oraz konsekwencje prawne, fizyczne i psychiczne. Podkreśliła, że uzależnienie może zrujnować życie człowieka- niezależnie od wieku!

Mamy nadzieje, że ta wiedza przedstawiona w „pigułce” pozwoli uczniom świadomie  i odpowiedzialnie podejmować  życiowe decyzje.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki