28 maja w klasie 3c odbyła się lekcja otwarta prowadzona przez panią Katarzynę Kurc, na którą zaproszeni zostali nauczyciele oraz pani Wicedyrektor Grażyna Krzebietke. Lekcja została poprowadzona metoda storrytellingu, czyli opowiadania bajki w języku angielskim z elementami teatrzyku oraz ćwiczeniami wprowadzającymi.

Dzięki tej metodzie dzieci nie tylko sprawniej przyswajają słyszany tekst, ale także uczą się poprzez wykorzystywanie różnych zmysłów – wzroku, słuchu, ruchu i dotyku. Większa część lekcji odbywała się nie w szkolnych ławkach, ale na karimatach, gdzie dzieci miały możliwość pracy w grupach, dopasowując angielskie nazwy do obrazków. Podczas słuchania bajki “The lion and the mouse” uczniowie utrwalali poznane wcześniej wyrazy. Według tego co mówiły dzieci, większość z nich nie miała problemów ze zrozumieniem treści czytanej książki dzięki pokazywaniu obrazków oraz postaciom myszy i lwa, które służyły jako marionetki. Druga część lekcji odbywała się z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, na której dzieci rozwiązywały zadania dotyczące lekcji, a na sam koniec dzieci pracowały metodą dramy.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki