„Wychowywać to kochać i wymagać”

Szkoła dla Rodziców  to program spotkań dla każdego rodzica, który szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi,  to cykl cotygodniowych 8 spotkań trwających 1,5-2 godzin. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, to także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Zajęcia maja charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówieni

i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki.

Cennym elementem jest także:

 • wspieranie rodziców w oddziaływaniu wychowawczym,
 • poddanie refleksji własnej postawy wychowawczej,
 • pomaganie we wprowadzaniu strategii postępowania wobec dziecka, które przynoszą pozytywne efekty,
 • uczenie się od siebie nawzajem w pomaganiu swoim dzieciom poprzez wymianę doświadczeń rodziców- dzielenie się swoimi troskami lub też sukcesami.

Tematyka zajęć:

 1. Poznanie się, kontakt, integracja. Świadomość własnych celów wychowania.
 2. Poznanie i rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka (część I).
 3. Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach ( część II.)
 4. Stawianie jasnych granic i wymagań.
 5. Zachęcanie dziecka do współpracy.
 6. Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny
 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów
 8. Zachęcanie do samodzielności
 9. Wpisywanie dziecka w role i uwalnianie od grania ról
 10. Pomocna pochwała i zachęta
 11. „…”– temat dostosowany do potrzeb grupy.

Program obejmuje 8 spotkań ( 1x w tygodniu- środa- 16.30-18.00)

Informacje organizacyjne:

 • Spotkania odbywają się w małych grupach- max 12osób.
 • Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie, ul. Zawadzkiego 12 /pokój psychologa/
 • Spotkania prowadzi psycholog Ewa Rój.
 • Każdy uczestnik warsztatów na zakończenie zajęć otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 5 lutego 2020r. w godz. 16.30 – 18.00.

Zgłoszenia do sekretariatu szkoły lub do psychologa szkolnego (wew.38) tel. (58) 6783066.

Serdecznie zapraszam – Ewa Rój

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki