Pod koniec sierpnia, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi ZSP2  zostali przeszkoleni z obsługi urządzenia służącego do przeprowadzeniu zabiegu defibrylacji serca. Każdy z uczestników mógł się teoretycznie i praktycznie nauczyć, jak obsługiwać defibrylator AED – urządzenie, które w niedługim czasie zostanie zamontowane w naszej szkole. Taki defibrylator składa się w z elektrod, które przykleja się na klatce piersiowej oraz jednostki centralnej. Służy on do tego, aby uratować osobę, u której stwierdzono zatrzymanie akcji serca.

Każdy z pracowników szkoły mógł przećwiczyć na fantomach, jak używać prawidłowo tego urządzenia. Przy okazji, przypomniane zostały podstawowe zasady postępowania w sytuacji wymagającej pierwszej pomocy przedmedycznej.

Defibrylator AED zostanie przekazany szkole w ramach realizacji jednego z zadań Budżetu Obywatelskiego za ubiegły rok.

                                                                                   Tekst i fot. Wojciech Muża

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki