Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają się 8 maja – w Dniu Bibliotekarza.

Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2021 brzmi: „Znajdziesz mnie w bibliotece”

W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w naszej Bibliotece odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania Piękne czytanie to też sztuka!

W środę, 12 maja o godz. 11.00 w bibliotece spotkali się reprezentanci klas I , a następnie klas II,0 i III, aby zaprezentować przed Jury i innymi uczestnikami fragmenty swoich ulubionych książek z literatury polskiej lub światowej. Każdy miał do dyspozycji 1 minutę, aby popisać się płynnością, poprawnością czytania, doskonałą dykcją i ogólnym wyrazem artystycznym.

Wszyscy uczestnicy Konkursu wykazali się wspaniałymi umiejętnościami czytelniczymi na swoim poziomie, w związku z czym Jury miało wielki problem z wyborem MISTRZÓW. Po wysłuchaniu 44 uczestników Jury wyłoniło Mistrzów Pięknego Czytania 2021 w SP-2 w Redzie:

  • Kornelia Okrój klasa 0c
  • Zuzanna Kłobuszyńska klasa 1d
  • Oliwia Gwizdała klasa 2d
  • Jakub Czajka klasa 3c

Zwycięzcom gratulujemy!!!

Dziękujemy również dzieciom ze świetlicy,które przygotowały dla swoich pań bibliotekarek

piękną laurkę z okazji Dnia Bibliotekarza:)

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki