W czerwcu podsumowaliśmy konkurs techniczny: „Uczeń bezpieczny w drodze do szkoły”. 

     Miał on na celu: upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa w drodze do szkoły, kształtowanie świadomości i umiejętności poruszania się w przepisach ruchu drogowego oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy wśród uczniów.

     Mobilizacja uczniów do twórczego myślenia i poszukiwania twórczych rozwiązań wypadła poza najśmielsze oczekiwania organizatorów konkursu: p. Marioli Struk i p. Lucyny Kurpiewskiej. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za tak liczny udział.

     Konkurs skierowany był do uczniów naszej szkoły i odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 0-3 przygotowywały pracę plastyczną techniką dowolną, w formacie A3 i  kl. 4-6 przygotowywały makietę przestrzenną.

     Fundatorem nagród w konkursie był Marszałek Województwa Pomorskiego, p. Mieczysław Struk oraz Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, za co serdecznie dziękujemy. Nagrody wręczone zostały laureatom na apelu, który miał miejsce 7 czerwca 2018 roku.

 

Klasy 4-6,

Kategoria: MAKIETA

I MIEJSCE -Wiktoria Kazyaka, kl. 4 C

II MIEJSCE – Mateusz Czajka, kl. 4 G

III MIEJSCE – Kacper Staniszewski, kl. 5 A

 

WYRÓŻNIENIA:

Szymon Kreft, kl. 5C

Weronika Niemczynowicz, kl. 6B

Kacper Czajka, kl. 4F

Paulina Flis, 4F

Nikodem Bettcher, kl. 5A

Bartłomiej Paczos,kl. 4F

 

Klasy 0-3,

Kategoria: PRACA PLASTYCZNA, technika dowolna, format A3

I MIEJSCE – Lidia Żóralska, kl. 1 B

II MIEJSCE – Lena Czajkowska, kl. 2 A

III MIEJSCE – Miłosz Mastela, kl. 1 A

WYRÓŻNIENIA:

Klaudia Glapa, kl. 3 C

Kinga Treder, kl. 2C

Maciej Treder, kl. 2C

Natalia Waszkiewicz 2C

Maciej Bazychowski, kl. 1A

Marysia Konopka, kl. 1A

Zuzanna Dębińska, kl. 1A

Piotr Formela, kl 0 C

Lucyna Kurpiewska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki