1 września powitaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. W ten rok nasza szkoła wkracza jako Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie, na który składają się: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Małego Trójmiasta Kaszubskiego i Przedszkole nr 3.

Podczas uroczystych inauguracji wszystkich grup klas, dyrektor nowopowstałego Zespołu, Pani Iwona Nowicka serdecznie powitała uczniów wraz z obecnymi rodzicami, całe grono pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

Przypominając o obowiązujących nadal szczególnych obostrzeniach wynikających z pandemii COVID-19, pani dyrektor wyraziła głęboką nadzieję na trwały powrót w tym roku do nauczania stacjonarnego oraz życzyła wszystkim uczniom  jak najpełniejszego rozwoju wiedzy, umiejętności i zdolności, a pedagogom – satysfakcji z pracy i wielu osiągnięć.

Obecny podczas rozpoczęcia klas IV – VI wiceburmistrz miasta Redy, Pan Łukasz Kamiński, złożył całej społeczności Zespołu życzenia zdrowego, pomyślnego, pełnego sukcesów nowego roku szkolnego.

Inauguracjom klas starszych towarzyszyła chwila refleksji nad 82. rocznicą wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki