Spotkacie nowych przyjaciół

Wielki Maraton Czytelniczy został zainicjowany we wrześniu 2009 roku. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w WMC od 5 lat we wszystkich kategoriach wiekowych przewidzianych dla szkół podstawowych.

Cele konkursu:

  • Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  • Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  • Budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury.

Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Po przeczytaniu uczestnicy piszą  test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy. Za test można otrzymać maksymalnie 21 pkt. Do zdobycia jest 147punktów.

W poniedziałek, 5 października uczniowie klas 2,3 przystąpili do 1.testu z książki: Marcina Pałasza: ”Wszystko zaczyna się od marzeń”. Uczniowie podzieleni na dwie grupy-klasy 2 i 3 zebrali się w bibliotece i tu w zaciszu przystąpili do sprawdzenia swoich wiadomości. Test napisało 9 uczniów z klas 2 i 11 uczniów z klas 3,łącznie 20 osób. Największą liczbę punktów (po 20) uzyskały: Amelia Mastela i Sandra Kwitowska.   GRATULACJE!!!

Kolejna lektura to książka Anny Czerwińskiej-Rydel: ”Słońcem na papierze.

Wesoła opowieść o Kornelu Makuszyńskim”.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki