Po raz drugi w tym roku szkolnym biblioteka zaproponowała uczniom biorącym udział w WMC warsztaty przygotowujące do napisania testu. Spotkania odbyły się w poniedziałek,8 listopada w dwóch grupach. Uczniowie dobrali się w pary i przystąpili w zespołach do rozwiązania quizu związanego z treścią książki. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem sprawdzali poprawność odpowiedzi . Potem nastąpiła „dogrywka”,czyli dodatkowe pytania. W każdej z grup zostali wyłonieni zwycięzcy.

Praca przebiegała z dużym zaangażowaniem i zapewne pomoże dzieciom w napisaniu testu.

Powodzenia!!!

Biblioteka szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki