4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla 6-latków ,,EKOLOGIA WIERSZEM PISANA”. Jest to wydarzenie edukacyjne z najdłuższą tradycją w naszej szkole.  W konkursie uczestniczyło 19  uczniów klas zerowych z przedszkoli i szkół podstawowych Redy, Rumi i Wejherowa. Uczniowie zaprezentowali wiersze o tematyce ekologicznej.

Występy uczniów oceniała komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli placówek biorących udział w konkursie, pod przewodnictwem pani Kamili Czapiewskiej. I miejsce zdobyli: Lena Lipowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Redzie oraz Wiktor Szefler ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi. II miejsce zajęła Alicja Gzik – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi, Amelia Iniec- uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi oraz Amelia Zajk z Przedszkola nr 2 w Redzie.  Jury przyznało również dwa miejsca trzecie. Otrzymały je: Zofia Kasyna z Przedszkola nr 1 w Redzie oraz Nadia Niewińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rumi. Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali atrakcyjne nagrody. Wręczono również nagrody za udział, dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu i podziękowania dla nauczycieli. Organizatorzy zadbali również o poczęstunek. Nagrody wręczała pani Dyrektor, mgr Iwona Nowicka wraz z Burmistrzem Miasta Redy, panem Krzysztofem Krzemińskim. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczestnikom pogratulowała zdobytych miejsc. Do tych podziękowań dołączył się pan Burmistrz, który podkreślił wagę podejmowanych działań na rzecz środowiska naturalnego przez najmłodszych mieszkańców Małego Trójmiasta Kaszubskiego.

Tekst:

J. Brojakowska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki