Na początku grudnia świętowaliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, który obchodzony jest na całym świecie 3 grudnia. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności.


W tym roku obchodzimy również Jubileusz 100-lecia istnienia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Uchwałą Sejmu rok 2022 został ogłoszony w Polsce Jej Rokiem.
W ramach szkolnych obchodów zorganizowaliśmy wystawę tematyczną oraz kącik, w którym dzieci mogły przekonać się, co czują osoby niepełnosprawne. Wszyscy sobie poradzili, pomimo iż było to dla nich dziwne i trudne doświadczenie. W klasach odbyły się pogadanki
i projekcje filmów.
Te obchody przypomniały nam, że niepełnosprawni są wśród nas
i mówią słowami Alberta Camusa ,,Idź po prostu obok mnie i bądź moim przyjacielem.

Tekst i zdjęcia: Ewa Zielińska

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki