STOŁÓWKA SZKOLNA

Od 6 września będą wydawane obiady w stołówce szkolnej. Koszt posiłku abonamentowego (czyli ze zniżką 1,50 zł) to 5,70 zł.

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od września b. r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w sekretariacie szkoły Podstawowej nr 2 w Redzie do dnia 06.09.2021 r. oraz o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 10.09.2021 r.

Wzór oświadczenia oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

1. Harmonogram dni, w których wydawane będą obiady do końca roku szkolnego:

Miesiąc Okres Ilość dni Kwota przy abonamencie

5- dniowym

Wrzesień 06.09.21 – 30.09.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Październik 01.10.21 – 29.10.21 21 22 x 5,70 zł = 125,40 zł
Listopad 02.11.21– 30.11.21 19 19 x 5,70 zł = 108,30 zł
Grudzień 01.12.21 – 22.12.21 16 16 x 5,70 zł =   91,20 zł
Styczeń 2022      
Luty      
Marzec      
Kwiecień      
Maj      
Czerwiec      

Opłaty w wysokości 5,70 zł za każdy posiłek należy dokonywać na wydzielony rachunek bankowy szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (w przypadku dokonywania wpłaty w sposób inny niż przelew elektroniczny z konta osobistego należy dostarczyć potwierdzenie przelewu osobiście lub drogą mailową w obowiązującym terminie).

Termin płatności za miesiąc wrzesień: 10.09.2021 r.

2. Szczegóły przelewu:

Nr rachunku: 72 1160 2202 0000 0003 4223 7139

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc, dni tygodnia

  1. Jan Kowalski, IIIa, luty, pn-pt (abon. 5-cio dniowy)

lub np. Jan Kowalski, IIIa, luty, 3 dni: pn, śr, czw

3. Zmiany:

Wszelkie zmiany w zakresie korzystania przez dziecko z posiłków (np. rodzaj abonamentu, rezygnacja) są dopuszczalne w drodze pisemnego oświadczenia złożonego najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, który ma zostać objęty zmianą.

 

4. Odwołanie posiłku:

Odwołanie posiłku może zostać zgłoszone wyłącznie przez rodzica do godziny 8.00 w dniu nieobecności dziecka. Dotyczy to również odwołania posiłku z powodu udziału dziecka z wycieczce (wyjściu).

Zgłaszając odwołanie posiłku należy wskazać: imię i nazwisko dziecka, klasę, datę/y nieobecności dziecka, imię i nazwisko rodzica zgłaszającego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w drodze e-mailowej na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy na adres: sp2reda.obiady@gmail.com

Nie opłacenie obiadów w wyznaczonym terminie skutkuje nieotrzymaniem obiadu przez dziecko.

Oświadczenie rodzica w sprawie korzystania z obiadów abonamentowych

Regulamin korzystania przez uczniów z posiłków obiadowych_wrzesień_2021

 

przerwa o 11.30
Poniedziałek 4b, 4c, 5b, 5d, 6b, 7a, 7b, 7c, 8b, 8d, 8f
Wtorek 4a, 4c, 4d, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 7d, 7e,
Środa 4a, 4b, 4c, 5b, 5c, 6a, 7d, 8c, 8d, 8f
Czwartek 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 8d, 8g,
Piątek 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 7d, 7e, 8c, 8d,

 

przerwa o 12.35
Poniedziałek 5a, 4a, 4d, 5c, 6a, 6c, 7d, 7e, 8a, 8c, 8g
Wtorek 4b, 5a, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 8d, 8f, 8g
Środa 4d, 5a, 5d, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 7e, 8a, 8b, 8g
Czwartek 4a, 4d, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8a, 8b, 8c, 8f,
Piątek 4a, 4d, 5b, 5c, 5d, 6c, 7c, 8a, 8b, 8f, 8g

 

Klasy 0-3 jedzą obiad na 6. godzinie lekcyjnej (11.50-12.35) pod opieką wychowawcy świetlicy

Rodziców zainteresowanych kontynuacją lub rozpoczęciem zakupu obiadów dla dziecka od stycznia 2021 r., prosimy o złożenie Oświadczenia rodzica w sprawie obiadów w  szkole Podstawowej Nr 2 lub drogą e-mailową, sp2reda.obiady@gmail.com  do dnia 13.01.2021r. oraz  o dokonanie przelewu za posiłki najpóźniej do dnia 22.01.2021r., za miesiąc styczeń.

Wzór oświadczenia, harmonogram wpłat oraz regulamin korzystania z posiłków do pobrania poniżej.

Oświadczenie-rodzica-w-sprawie-korzystania-z-obiadów-abonamentowych

Harmonogram-wpłat-obiady-abonamentowe1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki