STOŁÓWKA SZKOLNA

Dyrektor ZSP2 w Redzie informuje, iż – na wniosek firmy cateringowej dostarczającej posiłki do szkoły, w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Redy, za wiedzą Szkolnej Rady Rodziców, wprowadza się nowe ceny za posiłki szkolne:

– szkolny obiad abonamentowy: 7,70 zł

– dzienna stawka wyżywienia w przedszkolu: 11,00 zł.

Nowe stawki obowiązują od 2 maja b. r.

Ewentualne niedopłaty na miesiąc maj, powstałe w wyniku wcześniejszego przekazania przelewu za posiłki na konto, prosimy uregulować dodatkową wpłatą w terminie do 13 maja.

Iwona Nowicka,

Dyrektor ZSP 2 w Redzie.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki