W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem, Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych oraz nieuczestniczenie w masowych imprezach plenerowych i szkolnych.

Wobec powyższego, Zarządzeniem Dyrektora Szkoły niniejszym wstrzymuję organizację zbiorowych wyjazdów uczniów i odwołuję zaplanowane wyjazdy do kina lub teatru w miesiącu marcu b. r.

Dalsze kroki i decyzje w tym zakresie będą podejmowane po analizie bieżącej sytuacji.

                                                                                                          Iwona Nowicka

                                                                                                          Dyrektor Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Redzie

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

plac-zabaw-1

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki