Uczniowie naszej szkoły poznają i badają przyrodę w najbliższym otoczeniu. Klasa 6c udała się na wiosenny rekonesans wzdłuż dzikiego brzegu rzeki Redy. Po drodze spotkaliśmy obudzone pająki, nornicę i żabkę. Dominik wyjaśnił kolegom jak odkłada się materiał niesiony przez rzekę. Znaleźliśmy też niestety śmieci. Dlaczego znalazły się w rzece?
Uczniom towarzyszyły:Karolina Warzocha i Katarzyna Piwecka-Witt

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

sp2reda@wp.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki