Uczniowie lasy V A przystąpili do projektu „AKADEMIA EDUKATORA KLIMATU”, realizowanego przez gdyński Experyment. Uczestniczyli w warsztatach „Co z tą wodą?”, na których metodą laboratoryjną zgłębiali wiedzę dotyczącą zasobów wodnych na kuli ziemskiej, ich racjonalnego wykorzystania, źródeł zanieczyszczeń, tworzyli własne środowisko wodne, wykrywali obecność różnych jonów substancji rozpuszczonych, usuwali zanieczyszczenia niepolarne oleiste, poznawali klasy czystości wód oraz organizmy w nich żyjące.

Zostali uświadomieni ile litrów zużywa się wody w procesie produkcji rozmaitych produktów.
Na koniec wspólna, klasowa zabawa w strefie edukacyjnej Experymentu.
Oto kolejny dowód na ciekawe, wartościowe zajęcia edukacyjne 🙂
Poruszany temat jest również związany z projektem ekologicznym „LIDER LOKALNEJ EKOLOGII”.

Anna Gerber

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki