W ramach projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii” uczniowie klas 7 i 8 na lekcjach geografii zgłębiali wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w swoim własnym gospodarstwie domowym. Wykorzystując najnowsze, interaktywne kalkulatory technologii informatycznej badali swój własny ślad wodny. Udzielając odpowiedzi na pytania w anonimowej ankiecie online uzyskali informację o swoim śladzie wodnym, bezpośrednim i pośrednim zużyciu wody.

Ich wyniki zostały odniesione do ogólnej populacji badanej w całej Polsce. Dowiedzieli się, ile kosztuje woda zużywana przez nich w skali roku. Na koniec jako podsumowanie interaktywny system wygenerował indywidulną rekomendację dla każdego ucznia w jaki sposób można zminimalizować zużycie wody w życiu codziennym.

Tutaj możesz zbadać swój ślad wodny i ty ! https://rankomat.pl/woda/#/

Tutaj dowiesz się, czym jest ślad wodny? Jak go ograniczyć?

https://klimada2.ios.gov.pl/slad-wodny/

 

Polecam 🙂

Anna Gerber

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki