W piątek, 13. października, w przeddzień Dnia Edukacji Narodowej, w ZSP2 odbyły się uroczyste okolicznościowe apele. Dyrektor szkoły, p. Iwona Nowicka, podziękowała wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły za codzienny trud oraz życzyła sukcesów, satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy. Do tych życzeń i podziękowań przyłączyli się obecni na uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców – p. Barbara Frank i p. Stanisław Frank.

Dzień Edukacji Narodowej to tradycyjny dzień nagradzania nauczycieli za ich szczególne osiągnięcia. Spośród grona pedagogicznego ZSP2 czterdziestu jeden nauczycieli otrzymało Nagrody Dyrektora. Na uroczystym spotkaniu dzień wcześniej w Urzędzie Miasta, Nagrody Burmistrza Redy wręczono:  p. Bożenie Rogowskiej-Lemiech, p. Dagmarze Pospiesznej-Piątkowskiej i p. Róży Ostolskiej.

W części oficjalnej uroczystości szkolnej odbyło się ślubowanie uczniów klas IV – jako uczniów przystępujących do nauki na drugim etapie szkolnym. Został również przedstawiony nowo wybrany zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: Victoria Noetzel-Gurska – przewodnicząca, Alicja Kreft – zastępca przewodniczącej, Katarzyna Ernst – członek zarządu.

W części artystycznej uczniowie przygotowani przez p. Teresę Piotrzkowską i p. Izabelę Pohl przedstawili zabawne scenki „z życia szkoły”. Ilustrację muzyczną zapewnił zespół pod kierunkiem p. Barbary Tańskiej.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, a także uczniom i rodzicom życzymy, by ten radosny, świąteczny nastrój towarzyszył nam w szkole na co dzień. 😊

                                                                                      Tekst: I. Pohl, fot. R. Ostolska

GALERIA ZDJĘĆ

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Redzie

Szkoła Podstawowa nr 2

Przedszkole nr 3

ul. Zawadzkiego 12

84-240 Reda

tel./fax  58 678-30-66

e-mail: sekretariat@sp2reda.pl

ARCHIWUM

lepsza szkoła

logo_dziecko_w_siecisieciaki